13 juli 2020

Eigen regie: 3x inspiratie

Eigen regie is belangrijk voor werkgevers. Uit de AWVN-ledenenquête over HR-trends en -ontwikkelingen blijkt al jaren dat duurzame inzetbaarheid hét HR-vraagstuk is. Eigen regie is daarbinnen volgens ruim 25% van de respondenten het belangrijkste thema. Logischerwijs roept dit veel vragen op. Wat is eigen regie dan precies? Hoe maak je het tot een succes? En hoe stimuleer je het als werkgever? In deze serie webinars lichten AWVN-adviseurs Margreet Xavier, Ditmer Rouwenhorst en Hans Jongmans elk een ander aspect van eigen regie toe.

Eigen regie, waarom en hoe dan?

Door Margreet Xavier
Kijktijd: 13 minuten

Margreet Xavier gaat in op het waarom en hoe van eigen regie. In de praktijk zien we dat medewerkers nog onvoldoende regie nemen over hun gezondheid en loopbaan. Margreet zoomt erop in wat je daar als werkgever aan kunt doen. Ze licht de drie randvoorwaarden richting, ruimte en ruggensteun toe, waarbij ze zaken concretiseert aan de hand van praktijkvoorbeelden. Dat het altijd een samenspel tussen werkgever en medewerkers is, visualiseert Margreet met het vijf-fasenmodel ontwikkelen.

Bekijk het webinar Eigen regie: waarom en hoe dan?

Eigen regie in crisistijd

Door Ditmer Rouwenhorst
Kijktijd: 14 minuten

Door de coronacrisis zijn veel bedrijven geneigd de ontwikkeling van medewerkers in de ijskast te zetten om op korte termijn kosten te besparen. Juist in tijden van economische tegenwind is het van belang om medewerkers te stimuleren zich breder en duurzaam te blijven ontwikkelen. Ditmer Rouwenhorst licht toe waarom eigen regie juist nu zo belangrijk is. Hoe eigen regie kan helpen de crisis het hoofd te bieden. En hoe je als werkgever de vlucht voorwaarts kunt inzetten door je te richten op ontwikkeling, loopbaanvaardigheden en arbeidsmarktwaarde. Ditmer zoekt de verdieping aan de hand van de drie R’en: richting, ruimte en ruggensteun. Hij gaat daarbij vooral in op wat er anders is in tijden van crisis.

Bekijk het webinar Eigen regie in crisistijd

Medewerkers activeren, zo doe je dat

Door Hans Jongmans
Kijktijd: 14 minuten

Richting, ruimte en ruggensteun zijn de randvoorwaarden voor eigen regie, maar om medewerkers echt in beweging te krijgen is vaak een stapje extra nodig. Hans Jongmans geeft in dit webinar acht praktische tips over hoe je medewerkers kunt activeren. Op zo’n manier dat ze zich geraakt voelen, dat een intentie omgezet wordt in actie. Dat een medewerker inderdaad zelf de regie pakt. De tips van Hans zijn laagdrempelig en daarmee meteen toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

Bekijk het webinar Medewerkers activeren, zo doe je dat

Interventiekaart Eigen regie
Er zijn veel manieren en instrumenten voor werkgever om de medewerkers te verleiden zelf de regie te nemen op hun duurzame inzetbaarheid en hun (interne en externe) arbeidsmarktfitheid.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden