Leven lang ontwikkelen (vijf-fasenmodel)

Werkenden die duurzaam inzetbaar willen blijven, moeten continu (bij-)leren: een leven lang ontwikkelen (LLO). Werkgevers vragen zich af wat hún belang is om hiermee aan de slag te gaan. AWVN heeft een model waarin de behoeften en inspanningen op het gebied van ontwikkelen van het bedrijf gekoppeld zijn aan die van de werkenden: het vijf-fasenmodel.

Per fase van de leercultuur is aangegeven welke regie van de medewerker daarop aansluit (rechts in het model) en welke stijl van leidinggeven (regie bedrijf) daarbij past (links in het model). Eigen regie van de medewerker vraagt dus om dienend leiderschap.

vijf-fasenmodel leercultuur organisatie

Met het model kan een bedrijf inzicht krijgen in welke leerfase het zit. Om zich vervolgens de vraag te stellen of dit aansluit bij de ambitie. Als de ambitie afwijkt van de huidige situatie zijn concrete stappen te zetten richting de ambitie. Te beginnen bij de arbeidsverhoudingen: welke regie wordt van de medewerker verwacht en welke stijl van leidinggeven (regie bedrijf) past daarbij. Vanuit deze keuze kunnen acties worden ingezet om aan beide te werken. Aansluitend worden de ruimte voor ontwikkelen, in termen van geld, tijd, taakvariatie en autonomie en de te bieden ruggensteun op de gewenste fase ingericht.

Vijf-fasenscan
Leden van AWVN kunnen de vijf-fasenscan invullen waarmee zij inzage krijgen in de leercultuur van de organisatie. Meer weten: Vijf-fasenscan – inzicht in de leercultuur van de organisatie

Het vijf-fasenmodel biedt werkgevers houvast op het gebied van een leven lang ontwikkelen. Lees hierover meer in de brochure ‘Een leven lang ontwikkelen, nut en noodzaak voor werkgever’. Daarin vertellen Margreet Xavier en Ditmer Rouwenhorst van AWVN over het model en de achterliggende gedachten om die te ontwikkelen.