23 november 2021

Kamer buigt zich over inzet coronatoegangsbewijs op het werk

De Tweede Kamer debatteert volgende week over twee wetsvoorstellen die beogen het coronatoegangsbewijs (ctb) breder inzetbaar te maken. Het betreft onder andere de mogelijkheid om het coronatoegangsbewijs verplicht te stellen voor werkenden in sectoren waar klanten of bezoekers nu ook al een ctb moeten tonen.

Vorige week ging de Tweede Kamer er al mee akkoord dat het coronatoegangsbewijs ook kan worden ingezet als toegangsbewijs tot niet-essentiële detailhandel (zoals kledingwinkels, bouwmarkten en tuincentra) en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen (zoals pretparken, sauna’s en bepaalde contactberoepen zoals kappers). Bij ministeriële regeling wordt later bepaald om welke winkels en dienstverlening het precies gaat. De Eerste Kamer vergadert deze week over dit voorstel.

De Tweede Kamer buigt zich deze week over de Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen en de Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen. Debat en besluitvorming vindt naar verwachting volgende week plaats.

Het eerste voorstel moet het mogelijk maken om in sectoren waar klanten en bezoekers verplicht zijn om een coronatoegangsbewijs (ctb) te tonen, dit bij ministeriële regeling ook voor werknemers en andere werkenden verplicht te stellen. In deze sectoren heeft de werkgever niet de keuze om van het ctb voor personeel af te zien. Het ctb kan in ieder geval geen ctb op basis van 2G zijn; het moet voor de werknemer altijd mogelijk zijn om zich voor het ctb te laten testen.

De minister kan ook andere sectoren, arbeidsplaatsen of werkzaamheden aanwijzen, waarvoor een ctb verplicht wordt voor het personeel. In die gevallen geldt een ctb voor personeel niet, als de werkgever ook met andere maatregelen kan voldoen, zoals een maximaal aantal bezoekers of het handhaven van 1,5 meter afstand.

Het tweede wetsvoorstel moet het mogelijk maken om bij ministeriële regeling voor bepaalde activiteiten of voorzieningen in uitsluitend de sectoren cultuur, evenementen, horeca en niet-essentiële dienstverlening een coronatoegangsbewijs op basis van 2G te verplichten. Dit betekent dat een ctb voor bepaalde activiteiten of voorzieningen uitsluitend gebaseerd mag zijn op vaccinatie (gevaccineerd) of herstel (genezen). Alleen een testbewijs (getest) is daar dan niet voldoende.

Voor beide voorstellen geldt dat de minister alleen van de uitgebreidere bevoegdheden gebruik mag maken na advies van het Outbreak Management Team (OMT), als invoering vanuit epidemiologisch perspectief nodig is. Ook mogen deze maatregelen alleen tijdelijk zijn.

Zodra de Tweede Kamer over de voorstellen heeft beslist, berichten wij uitgebreider over de precieze inhoud van de voorstellen, en de consequenties die de maatregelen kunnen hebben voor de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden