06 mei 2021

Vijfde aanvraagperiode NOW

Vijfde aanvraagperiode NOW vanaf 6 mei tot en met 30 juni 2021. Voor de vijfde maal kunnen werkgevers die te maken hebben met een omzetverlies van tenminste 20% in drie aaneengesloten maanden, op grond van de NOW bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

De belangrijkste voorwaarden vijfde aanvraagperiode NOW op een rij.
• Er moet een omzetdaling zijn van ten minste 20% in de maanden april tot en met juni, mei tot en met juli of juni tot en met augustus 2021 ten opzichte van een kwart van de omzet in 2019.
• Is er een tegemoetkoming ontvangen voor de vierde tranche van de NOW, dan moeten de maanden waarover de omzetdaling wordt berekend in de vijfde tranche aansluiten op de periode van omzetdaling van de vierde tranche.
• De tegemoetkoming is het percentage omzetdaling maal 85% van de loonsom in de maanden april tot en met juni 2021.
• Het voorschot, 80%, wordt gebaseerd op (driemaal) de loonsom van juni 2020.
• De loonsom in de maanden april tot en met juni 2021 mag maximaal 10% dalen ten opzichte van 3 maal de loonsom over juni 2020. Daalt de loonsom met meer dan 10%, dan wordt het meerdere gekort op de definitieve subsidie;
• De werkgever heeft een inspanningsverplichting om werknemers, van wie het dienstverband eindigt in de periode april tot en met juni 2021, te begeleiden naar ander werk.
• Bij een ontslagvergunningsaanvraag bij het UWV om bedrijfseconomische redenen, moet contact worden opgenomen met UWV Telefoon NOW via 088 – 898 20 04.
• Zie verder voor de vijfde aanvraagperiode NOW, de site van het UWV.

 

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden