03 november 2021

De nieuwe coronamaatregelen: wat betekenen die voor werkgevers?

De op 2 november 2021 aangekondigde extra maatregelen in verband met de toegenomen aanwezigheid van het coronavirus, wat betekenen die voor werkgevers?

Het aantal besmettingen is in de loop van oktober 2021 sterk gestegen. Om de snelle verspreiding van het virus af te remmen heeft het kabinet extra maatregelen aangekondigd bovenop de reeds geldende regels. Hieronder de extra maatregelen op hoofdlijnen, voor zover deze van belang zijn voor werkgevers. Zie voor alle extra maatregelen de site van de Rijksoverheid.

Basisregels
Het kabinet benadrukt het belang van het volgen van de basisregels: 1,5 meter afstand, geen handen schudden, handen wassen en ruimten ventileren. Werkgevers zijn niet verplicht deze basisregels op de werkvloer op te leggen. Wel kan het gezien de oplopende besmettingscijfers, en de verplichting voor de werkgever om voor een veilige werkomgeving te zorgen, verstandig zijn de basisregels opnieuw onder de aandacht van medewerkers te brengen.

Thuiswerken en advies voor onderweg
Vanaf 3 november wordt het geldende thuiswerkadvies aangescherpt naar ‘werk minstens de helft van de werktijd thuis’. Voor mensen die wel naar hun werk moeten of in hun vrije tijd op pad gaan, geldt de oproep: mijd drukte onderweg en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Mondkapjesplicht
Per 6 november gaat de mondkapjesplicht weer gelden op meer locaties. Mondkapjes zijn opnieuw verplicht op alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden, zoals in winkels en op vliegvelden, en op locaties waar contactberoepen worden uitgevoerd, zoals kappers. Op het niet dragen van een mondkapje waar dat verplicht is, staat een boete van 95 euro.

Verbreden van de inzet van het coronatoegangsbewijs

Vanaf 6 november geldt het coronatoegangsbewijs (QR-code) op meer plekken. Eerder gold de verplichting al voor festivals, podia en zakelijke evenementen, zoals beurzen en congressen. Daar komen nu doorstroomlocaties als musea en doorstroomevenementen als sportwedstrijden bij.

Ook een coronatoegangsbewijs voor werknemers?

Het kabinet bereidt andere maatregelen voor die wellicht in de nabije toekomst nodig zullen zijn als de opwaartse trend niet wordt gekeerd. Daar waar nu al voor bezoekers om een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd, bijvoorbeeld in de horeca, wil het kabinet dat de werkgever ook aan zijn werknemers een coronatoegangsbewijs vraagt. Daarnaast wil het kabinet het ook voor werkgevers in andere sectoren mogelijk maken om te kiezen voor coronatoegangsbewijzen, zoals in de zorg. Het zou dan mogelijk worden om zowel werknemers als bezoekers om het toegangsbewijs te vragen.

Tot slot wil het kabinet het coronatoegangsbewijs in kunnen voeren op andere plekken waar veel mensen dagelijks bij elkaar komen, zoals in de niet-essentiële detailhandel, maar ook in dierentuinen en pretparken. Deze maatregelen zouden specifiek gebruikt kunnen worden in dorpen en steden met een lage vaccinatiegraad en waar het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames hoog is.

Deze maatregelen worden voorbereid, in afstemming met onder meer werkgevers- en werknemersorganisaties. De situatie wordt op 12 november aan de hand van een OMT-advies opnieuw beoordeeld.

AWVN heeft eerder onderzoek gedaan naar de behoefte van werkgevers om het coronatoegangsbewijs te mogen vragen aan hun werknemers en de paradox die werkgevers op dit moment ervaren tussen privacybescherming en werkveiligheid.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden