07 december 2020

AWVN: ‘Blijf passende cao-afspraken maken’

FNV vat de eindevaluatie van het cao-jaar 2020 samen in de kop Minder cao’s afgesloten, cao-overleg verloopt uitermate moeizaam. AWVN herkent dat beeld. Wie de speciale cao-website van AWVN, cao-kijker, regelmatig bezoekt, herkent ook de gemiddelde contractloonstijging. FNV komt uit op 2,4%, AWVN op 2,5%, Dat verschil heeft ermee te maken dat AWVN ook eerder afgesloten cao’s uit 2019 heeft meegenomen.

Grote woorden
Wat AWVN niet herkent, is dat werkgevers de crisis zouden misbruiken, zoals FNV suggereert. FNV: ‘Zowel op meer zekerheid voor werknemers als op loon loopt het cao-overleg zeer moeizaam. Werkgevers gebruiken de crisis om in te zetten op loonmatiging en verslechteren van de arbeidsvoorwaarden, zoals het verlagen of afschaffen van de onregelmatigheidstoeslagen’.
Werkgevers die last hebben van de coronacrisis doen alles wat ze kunnen om hun bedrijf deze crisis te laten overleven en om hun medewerkers zoveel mogelijk aan het werk te houden. Daar hoort vaak loonmatiging bij en soms ook verslechtering van arbeidsvoorwaarden. Terwijl de economie met ruim 4% krimpt, bedraagt de gemiddelde contractloonstijging nog altijd 2,4%. Bezien vanuit de FNV-looneis van 5% voor 2020/2021 is dit misschien een te lage contractloonstijging, maar bezien vanuit de economisch realiteit van veel bedrijven zal dit vaak te veel zijn. Dat de FNV hier het etiket ‘Werkgevers misbruiken crisis’ op plakt, helpt het moeizame cao-overleg niet.

Werkgeversevaluatie
De evaluatie van het cao-jaar van werkgevers verschijnt begin januari 2021. Normaal gesproken komt deze evaluatie in de maand december al uit. Aangezien er dit jaar nog zoveel cao’s zijn verlopen zonder overeenstemming over een nieuwe cao (196 cao’s voor ruim 900.000 werknemers) en gelet op de hausse aan cao-akkoorden van de laatste weken, heeft AWVN besloten om de publicatie uit te stellen. Zo kunnen wij ook de novemberrally (en naar verwachting de decemberrally) aan cao-akkoorden meenemen in de evaluatie.

Oproep
Werkgevers roepen alle cao-partijen op om, daar waar het kan, passende loonafspraken te maken. Als er geen ruimte is voor loonstijging, maak dan andere afspraken om zowel werkgever als werknemer te ondersteunen in deze onzekere tijden. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over tijdelijk extra verlof en/of tijdelijke extra investeringen in studie en ontwikkeling.
Bij loonafspraken is het de uitdaging om een crisisclausule af te spreken (zoals onlangs is gebeurd bij de BOVAG-cao). En in sommige gevallen is versobering van arbeidsvoorwaarden onontkoombaar. Niet omdat dat past in de werkgeversagenda, maar om de werkgelegenheid zo min mogelijk in gevaar te brengen en om de cao te kunnen blijven gebruiken als instrument om de arbeidsvoorwaarden op passende wijze vorm te geven, zowel in goede als in slechte tijden.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden