21 december 2021

Coronasteun verruimd vanwege lockdown

Vanwege de nieuwe omikronvariant van het coronavirus, heeft het kabinet op zaterdag 18 december 2021 een strenge lockdown aangekondigd die al de volgende dag is ingegaan. Ondernemers in de getroffen sectoren hebben zich door de snelle invoering niet op de nieuwe lockdown kunnen voorbereiden. Het kabinet heeft daarom besloten het economisch steunpakket voor het vierde kwartaal van dit jaar te verruimen.

Zo gaat het maximale omzetverlies waarvoor werkgevers via de NOW-5 een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen ontvangen omhoog van 80% naar 90%. Deze verruiming geldt ook voor de NOW-6 die voor het eerste kwartaal van 2022 van kracht wordt. De omzetverliesdrempel van de TVL wordt in het vierde kwartaal van 2021 verlaagd van 30% naar 20%. In het eerste kwartaal van 2022 blijft de omzetverliesdrempel de eerder aangekondigde 30%.

Een voorraadvergoeding voor de horeca en detailhandel wordt niet opnieuw ingevoerd omdat een dergelijke regeling niet goed uitvoerbaar zou zijn.

Zie voor meer informatie over de verruiming van het steunpakket de site van de Rijksoverheid. Zodra er meer details bekend zijn over het nieuwe steunpakket, zal AWVN u daarover nader berichten.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden