15 november 2021

Coronamaatregelen weer aangescherpt

De coronamaatregelen zijn met ingang van 13 november 2021 weer aangescherpt.

 

De op 2 november 2021 aangekondigde extra maatregelen in verband met de toegenomen aanwezigheid van het coronavirus, zijn op 12 november aangescherpt. De strengere maatregelen zijn op zaterdag 13 november ingegaan en gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december 06:00 uur. De situatie wordt op vrijdag 3 december opnieuw beoordeeld. Deze maatregelen komen bovenop de regels die op dit moment al voor iedereen gelden zoals de basisregels, de mondkapjesplicht en de inzet van het coronatoegangsbewijs.

Om ervoor te zorgen dat de samenleving na deze drie weken weer zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open kan en het aantal besmettingen beheersbaar blijft, werkt het kabinet aan het wettelijk mogelijk maken van de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs naar andere sectoren en op de werkvloer. Ook wordt de mogelijkheid voor ondernemers om bij het coronatoegangsbewijs te kiezen tussen 2G (alleen gevaccineerd of genezen) en 3G (ook getest) voorbereid. Dit kan pas in werking treden na instemming van het parlement.

Er komt financiële steun voor bedrijven die direct worden geraakt door deze nieuwe coronamaatregelen, zoals bijvoorbeeld de horeca en de detailhandel. Het kabinet maakt in de week van 15 november de invulling bekend van deze tegemoetkoming.

Belangrijkste coronamaatregelen voor werkgevers:
• het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ‘werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’
• houd 1,5 meter afstand op die plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is
• als een huisgenoot besmet is, dan gaat die in isolatie; alle andere huisgenoten moeten in quarantaine, vanaf een datum die later bekend wordt gemaakt, ook als zij gevaccineerd zijn
• evenementen als voorstellingen, festivals, optredens, feesten of congressen zijn alleen toegestaan tussen 6.00 uur en 18.00 uur
• dit geldt niet voor culturele locaties, zoals theaters, concertzalen en bioscopen. Een vaste zitplaats is verplicht, behalve bij evenementen met doorstroom (zoals kermissen); alle bezoekers van 13 jaar en ouder moeten verplicht een coronatoegangsbewijs laten zien.

Zie voor het volledige overzicht de website van de Rijksoverheid; de Engelstalige versie van dit bericht vindt u eveneens op de site van de Rijksoverheid.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden