14 februari 2022

Aanvraagloket NOW-6 open sinds vandaag

Het aanvraagloket voor de NOW-6, ook wel de achtste aanvraagperiode genoemd, is vanaf vandaag, 14 februari 2022, open. Werkgevers kunnen tot en met 13 april 2022 een aanvraag indienen via het formulier dat het UWV op de site beschikbaar stelt.

 

Er geldt een beslistermijn van dertien weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Als positief op de aanvraag wordt beslist, wordt een voorschot van 80% op de gevraagde subsidie in drie delen verstrekt. In de praktijk wordt ernaar gestreefd om de betaling van het eerste voorschot binnen 2 à 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag te realiseren.

De NOW-6 geeft een tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden januari, februari en maart 2022 bij een gemiddeld omzetverlies van ten minste 20% in deze maanden, vergeleken met een kwart van de omzet in 2019. Opzet, voorwaarden en verplichtingen van de NOW-6 zijn veelal gelijk aan de eerdere NOW-regelingen.

Voor de berekening van de tegemoetkoming geldt een maximum van 90% omzetverlies. Het voorschot is gebaseerd op de loonsom in oktober 2021, verhoogd met een forfaitaire opslag van 30%. De forfaitaire opslag is verlaagd ten opzichte van de eerdere versies van de NOW, vanwege een verandering van de loonsomdefinitie in de polisadministratie van UWV. Zie voor de uitleg de Kamerbrief van minister Van Gennip van SZW van 11 februari 2022.
De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonsom. Zie voor de volledige voorwaarden de site van het UWV, www.uwv.nl.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden