11 januari 2024

Maandbericht loonontwikkeling december 2023

Loonafspraken in december opnieuw lager

 

Meer data? Er is een schat aan informatie voor werkgevers in het AWVN-dataportaal met dashboards als cao, belonen, pensioen, mobiliteit en verzuim.

AWVN-dataportaal

Alle maandberichten loonontwikkeling 2023 vindt u in het overzicht onderaan deze pagina

In december 2023 kwamen nieuwe loonafspraken uit op gemiddeld 6,8 procent. Dat is opnieuw in lijn met de langzaam dalende trend die na de zomer is ingezet. De loonafspraken zijn nog steeds wel veel hoger dan in de afgelopen veertig jaar.

Dat meldt AWVN in haar cao-maandbericht over december. AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers.

De gemiddelde loonafspraak in heel 2023 is uitgekomen op 7,3 procent. Ook dat is veel hoger dan in de afgelopen decennia. In december werden 38 cao-akkoorden afgesloten voor 300.000 werknemers. Het aantal afgesloten cao’s was normaal voor een decembermaand.

Eindevaluatie cao-jaar 2023 en arbeidsvoorwaardennota 2024
AWVN publiceerde recent de eindevaluatie van het cao-jaar 2023, ′De lange termijn is zoek′, en, samen met MKB-Nederland en VNO NCW) de arbeidsvoorwaardennota ′De toekomst wacht niet′. Het laatstgenoemde document bevat richtlijnen voor het cao-jaar 2024.

AWVN verklaart de sinds afgelopen zomer dalende trend in de loonafspraken uit de gedaalde inflatie en verslechterde economische omstandigheden. De hoge inflatie in 2022 en begin 2023, in combinatie met de stijgende minimumlonen, zorgde voor hoge loonafspraken. De verslechterde economie en een aantal aangekondigde reorganisaties maken duidelijk dat de loonruimte bij bedrijven kleiner wordt.

Het AWVN-looncijfer geeft aan wat werknemers die onder de betreffende cao’s vallen in de komende 12 maanden aan loonsverhogingen kunnen verwachten. De periodieke cao-cijfers van het CBS kijken terug op de realisatie van de gemaakte cao-afspraken.

Kerncijfers loonontwikkeling

Loonafspraken december gemiddeld 6,8,1%
Loonafspraken kalenderjaar 2023 gemiddeld 7,3%
Loonafspraken kalenderjaar 2022 gemiddeld 3,8%
Loonafspraken kalenderjaar 2021 gemiddeld 2,1%
Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren 8,0% in oktober 2023
Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren 1,7% in december 2020
Aantal nieuwe cao-akkoorden in december 2023 38
Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand december 35
Aantal aflopende cao’s in 2023 437 voor 2,9 miljoen werknemers
Aantal vernieuwde cao’s die in 2023 ingaan 384 voor 2,7 mln. werknemers
Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2023) 53 voor 140.000 werknemers

Analyse loonafspraken

De vanaf begin 2021 oplopende trend in de hoogte van loonafspraken is afgelopen zomer omgebogen in een dalende. Het niveau van de loonafspraken was de afgelopen maanden, ondanks de dalende trend, historisch hoog.
De hoogte van de loonafspraken wordt de komende tijd bepaald door ontwikkelingen als verslechterd economisch nieuws, dalende industriële productie, stijging van het aantal faillissementen, maar ook door lagere inflatie en krapte op de arbeidsmarkt.
Het onderliggende patroon in de onderhandelingen volgt een normaal patroon: na gunstige economische berichten volgen, met een vertraging van een jaar of meer, stijgende loonafspraken. Na slechte economische berichten volgen, eveneens vertraagd, lagere afspraken.

Het cao-seizoen in één oogopslag

Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken cao-loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

LOONONTWIKKELING DECEMBER 2023

Werkgeversvereniging AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaardenregelingen.

Inlichtingen Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden