10 januari 2022

Maandbericht loonontwikkeling 2021: december

Loonafspraken blijven stijgen; veel nieuwe cao’s in 2021

In december 2021 afgesloten cao’s kenden een gemiddelde loonafspraak van 2,6 procent. Daarmee past de laatste maand van 2021 in een stijgende trend die een jaar eerder werd ingezet. Over heel 2021 kwam de gemiddelde afspraak uit op 2,1 procent. In het afgelopen jaar werden 327 cao’s afgesloten. Dat zijn er meer dan in de afgelopen jaren. Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht.

Alle maandberichten loonontwikkeling 2021 vindt u in het overzicht onderaan deze pagina

De trend in de cao-onderhandelingen past volgens AWVN in een normaal patroon waarin loonafspraken met een vertraging de ontwikkeling van de economie volgen. Op grond hiervan verwacht AWVN dat de komende maanden de gemiddelde afspraak nog verder zal stijgen. Daarnaast ziet AWVN dat veel werkgevers incidentele loonsverhogingen toekennen aan (groepen) werknemers. Deze incidentele stijgingen komen niet tot uitdrukking in de AWVN-cijfers.

Dat er in 2021 zo veel cao’s werden afgesloten duidt er volgens AWVN op dat onderhandelaars van vakbonden en werkgevers het eens kunnen worden ondanks verschillende opvattingen over de gewenste loonontwikkeling. Verder blijkt uit de grote variatie aan afspraken dat de onderhandelaars goed kijken naar de bedrijfseconomische situatie van de onderneming of de bedrijfstak waarvoor zij onderhandelen. Loonafspraken liepen daardoor afgelopen jaar uiteen van 0 tot boven de 4 procent. Tegenover hoge afspraken in industrie en groothandel, staan zeer lage afspraken in sectoren die hard zijn geraakt door de lockdown, zoals de horeca en de cultuursector.

Kerncijfers

 • Loonafspraken december gemiddeld 2,6 procent
 • Loonafspraken 2020 gemiddeld 2,3 procent
 • Loonafspraken 2021 gemiddeld 2,1 procent
 • Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 3,1 procent in december 2019
 • Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren: 1,7 procent in november 2020
 • Aantal nieuwe cao-akkoorden in december 2021: 36
 • Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand december: 12
 • Aantal aflopende cao’s in 2021: 440 voor 4,2 miljoen werknemers
 • Aantal vernieuwde cao’s die in 2021 ingaan: 327 voor 3,3 miljoen werknemers
 • Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2021): 114 voor 900.000 werknemers
 • Aantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2020: 46 cao’s (20.000 werknemers)

Het cao-seizoen in één oogopslag
Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken cao-loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

Loonontwikkeling

 

AWVN
Werkgeversverenging AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaarden­regelingen.

Einde bericht 

Inlichtingen: Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden