Een incorporatiebeding is een clausule in de individuele arbeidsovereenkomst waarin de cao op die arbeidsovereenkomst van toepassing wordt verklaard.

 

Als de werkgever aan een cao gebonden is, zal hij in de regel in de arbeidsovereenkomsten zo’n beding opnemen – dit om er zeker van te zijn dat ook de werknemers die geen vakbondslid zijn, aan de cao gebonden zijn.

Dynamisch en statisch incorporatiebeding

Het beding zal veelal zo geformuleerd zijn dat het niet alleen de cao van toepassing verklaart zoals die geldt bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, maar ook de toekomstige versies daarvan. Als het beding zo geformuleerd is, is er sprake van een dynamisch incorporatiebeding.
Is het beding zo geformuleerd dat het alleen de geldende versie van de cao incorporeert, dan heet het een statisch incorporatiebeding.

Aanmelden