Cao-onderhandelingen: zes fases in het proces

cao-onderhandelingen, zes fases
Onderaan deze pagina vindt u het hoofdstuk over de zes fases van de cao-onderhandelingen als pdf uit het AWVN-handboek ‘Gewoon onderhandelen’.

Over een cao wordt in de regel onderhandeld door werkgevers(organisaties) en vakbonden. Het proces van de cao-onderhandelingen omvat veel vaste elementen, zoals de voorbereiding, toelichting van de overlegpartners op hun visie en voorstellen over tijd, geld en kwalitatieve onderwerpen, de onderhandelingen zelf, communicatie, het resultaat en de uitwerking van de gemaakte afspraken.

 

Het resultaat van de cao-onderhandelingen kan in verschillende bewoordingen worden gevat.

1. Eindbod: er is geen overeenkomst bereikt. De partij die het eindbod doet, ziet geen mogelijkheden meer om tot overeenstemming te komen en legt eenzijdig een laatste bod op tafel. Dit eindbod wordt neutraal of met een negatief advies voorgelegd aan de achterban. Die kan het eindbod aanvaarden of afwijzen. Na het uitbrengen van een eindbod is niet goed mogelijk nog wezenlijke concessies te doen.
2. Onderhandelingsresultaat: de onderhandelaars hebben gezamenlijk een eindresultaat bereikt. Dit resultaat past niet geheel in het vooraf vastgestelde mandaat, maar is inhoudelijk
voldoende bevredigend. Daarom is er toch sprake van een gezamenlijk bereikt resultaat. Het onderhandelingsresultaat kan neutraal of met een positief advies aan de achterban worden voorgelegd.
3. Principeakkoord: een principeakkoord is een akkoord dat naar het oordeel van de
onderhandelaars past binnen het vooraf vastgestelde mandaat. Een principeakkoord wordt per definitie met een positief advies voorgelegd aan de achterban en door de onderhandelaars verdedigd. Dat is doorgaans (maar niet altijd!) een garantie voor succesvolle afronding van de onderhandelingen. De status van de overeenkomst is van groot belang voor de manier waarop het akkoord wordt ontvangen. De status dient daarom expliciet te worden uitgesproken.
Geen overeenstemming bereiken, is natuurlijk ook mogelijk. De cao-partijen kunnen besluiten om de onderhandelingen te stoppen, bijvoorbeeld vanwege een onoverbrugbare kloof tussen de werkgevers- en vakbondsinzet. Partijen kunnen dan uiteengaan met of zonder vastlegging van een nieuwe onderhandelingsdatum in de nabije toekomst.
Vakbonden kunnen in geval van geen overeenstemming ook besluiten om uit de onderhandelingen te stappen en de vakbondsleden op te roepen tot acties en/of een staking.

Bekijk de dienstverlening van AWVN op het gebied van onderhandelen over arbeidsvoorwaarden.

De klassieker uit ons cursusaanbod

De klassieker uit ons cursusaanbod

Al meer dan 35 jaar volgen professionals die zich inhoudelijk en praktisch willen voorbereiden op onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden de vierdaagse AWVN-training ′Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden′. Meer dan 2.200 HR-professionals gingen u voor! De deelnemers beoordelen deze training gemiddeld met een 8.3. De eerstvolgende editie met open inschrijving start 27 september 2023.

Gedurende het cao-seizoen houdt AWVN de ontwikkelingen bij van de cao-onderhandelingen en rapporteert daar tweewekelijks over in de nieuwsbrief CAO-info. Deze is gratis voor leden. Nog geen abonnee? Meld u aan!
Van de laatste editie van CAO-info is ook altijd een webversie beschikbaar.

cao-dashboardCao-dashboard is een gratis service voor directe leden met een eigen cao. Het voorziet u van relevante, actuele informatie over het lopende cao-seizoen en vergelijkt de afspraken in uw huidige cao met de gemaakte afspraken in vergelijkbare cao’s. Zeker als de fase is aangebroken dat u zich voorbereidt op de cao-onderhandelingen is deze informatie van wezenlijk belang. Het cao-dashboard is ondergebracht in het AWVN-dataportaal.

Download het hoofdstuk over de verschillende fases

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden