Wendbaar belonen (belonen nieuwe stijl)

Dienstverlening, belonen
Klik op de afbeelding voor een overzicht van de adviesdiensten van AWVN op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Wendbaar belonen is een vorm van belonen waarin niet alleen aandacht is voor materiële, maar ook voor immateriële beloning.

 

In dit belonen nieuwe stijl ziet AWVN een duidelijke verschuiving van het traditionele, puur financiële belonen naar individueel situationeel waarderen. Aandacht, persoonlijke ontwikkeling, maatwerk en flexibiliteit spelen hierbij een belangrijke rol. Als werkgever is het van belang ruimte te bieden voor individuele ontwikkeling en waardering te geven. Denk bijvoorbeeld aan: onderscheidingen voor (project)teams of individuele medewerkers, een wall of fame met mooie voorbeeldprojecten, medewerkers stage laten lopen in een andere organisatie of zich laten inzetten voor een maatschappelijk doel.
Investeren in wendbaar belonen en daarmee toekomstbestendig belonen, loont.

Leden benaderen AWVN met vragen als:
• hoe gaan we om met de koppeling tussen beoordeling en beloning?
• welke variabele beloning past bij wendbaar belonen en onze organisatie?
• hoe motiveren we medewerkers om zich te ontwikkelen?
• welke waarderingsvormen zijn er en passen bij onze organisatie?wendbaar belonen

Benieuwd naar de wendbaarheid van uw beloningsbeleid?

Graag gaan wij verder met u in gesprek om samen te kijken hoe wendbaar belonen in uw organisatie is vorm te geven, bijvoorbeeld door middel van een inspiratiesessie. Natuurlijk kunnen wij ook een in company masterclass verzorgen.

 

Neem contact op

Pro-rail over wendbaar belonen

Een groot deel van de medewerkers van ProRail heeft de maximale salarisschaal bereikt in hun functie. Alleen met een gratificatie kunnen zij hun salaris nog verhogen. Maar dan moeten ze wel iets bijzonders doen, iets ‘buiten de normale werkzaamheden’, dus die kans is niet zo heel groot. “In deze situatie zijn er weinig prikkels om een stapje harder te lopen. Het salaris ligt vast, groei is niet meer mogelijk, en dat is het dan”, zegt Henrike Jongman, beleidsadviseur arbeidszaken.

Vandaar dat de spoorbeheerder op zoek gaat naar andere manieren van belonen. Niet alleen in geld, maar bijvoorbeeld ook in waardering, vrije tijd of opleiding. “Bij waardering gaat het om een compliment op zijn tijd. Of een bericht op intranet waarin een medewerker vertelt welk mooi project hij onlangs heeft afgerond. Op die manier krijgen mensen het gevoel dat ze worden gezien, ertoe doen. Uit onderzoek blijkt dat mensen zich daardoor meer gewaardeerd voelen dan door de euro’s aan het einde van de maand”, zegt Marjolein Knegt, beleidsadviseur leren en ontwikkeling. Jongman: “Waardering in de vorm van tijd en opleiding heeft natuurlijk wel een financiële component. Daarom gaan we met de vakbonden en medezeggenschapsraad in gesprek over de hoogte van de jaarlijkse periodieke verhoging in functieschalen. We moeten ons immers wel aan het budget houden.”

ProRail wil het wendbaar belonen op de agenda zetten van de komende cao-onderhandelingen, die binnenkort van start gaan. Uiteindelijk streeft het bedrijf naar een meer individuele beloningsstructuur. Als voorbeeld noemt Jongman een medewerker die niet meer met het openbaar vervoer naar het werk kan komen, omdat een bepaalde buslijn is opgeheven. “In dat specifieke geval kan een scooter een heel goede beloning zijn.” De vaste beoordelingscyclus – één keer per jaar een beoordelingsgesprek, daarna al dan niet een loonsverhoging – heeft ProRail al eerder losgelaten. “Manager en medewerkers kunnen op ieder gewenst moment praten over het functioneren en de beloning. ‘In gesprek’, noemen wij deze verandering. Dit is geen van bovenaf opgelegd systeem; de vrijheid is groot en de regie ligt bij de medewerker.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden