Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnEen werknemer werkt de hele dag achter een computer en geeft aan veel last van zijn of haar ogen te hebben. Bent u als werkgever verplicht om een beeldschermbril te vergoeden?

Op grond van artikel 5.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is een werkgever verplicht aan werknemers een oogonderzoek aan te bieden als een werknemer begint met beeldschermwerkzaamheden en bij klachten over het gezichtsvermogen. In dit oogonderzoek stelt een arbodienst of opticien vast of een beeldschermbril nodig is. De kosten hiervan mogen in beginsel niet ten laste van een werknemer komen. U bent als werkgever verplicht om een bril, die op basis van het onderzoek wordt voorgeschreven, enkel tot een redelijk bedrag te vergoeden. Het kan natuurlijk voorkomen dat werknemers op eigen initiatief een oogonderzoek laten uitvoeren. Daarom raden wij aan om helder beleid te maken omtrent de vergoeding van een beeldschermbril. In dat beleid kunt u bijvoorbeeld opnemen dat de arbodienst of opticien beslist of een beeldschermbril wordt toegekend en dat een beeldschermbril tot een ‘redelijk bedrag’ wordt vergoed.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden