donderdag 26 oktober 2017

De vernieuwde Arbowet

Op 1 juli is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vernieuwd. Ook de wijzigingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit, over de second opinion en de klachtenprocedure, zijn op 1 juli 2017 ingegaan.

De nieuwe regels hebben gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

AWVN heeft, samen met VNO-NCW, MKB-Nederland en Oval, de wijzigingen en de belangrijkste consequenties hiervan op een rijtje gezet. Alleen beschikbaar voor leden.

Download afgeschermd

Log in via de inlogbutton rechtsboven op deze pagina of maak hieronder een tijdelijk account aan.

0 reacties