Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnKan de werkgever studiekosten van een werknemer fiscaal aftrekbaar of vrijgesteld vergoeden?

​In politiek Den Haag is discussie ontstaan over de vraag of de fiscale regeling voor aftrek van scholingsuitgaven in 2020 nog zou blijven bestaan. De regering werkt momenteel wel aan een regeling voor een publiek leer- en ontwikkelbudget, het zogenoemde STAP-budget, dat mensen de (financiële) mogelijkheid biedt stappen te zetten in hun ontwikkeling om duurzaam inzetbaar te blijven en vitaal de pensioenleeftijd te halen. De introductie van deze regeling loopt echter vertraging op. Vandaar dat de ministers van Sociale Zaken en Onderwijs hebben besloten dat de scholingskostenaftrek in de inkomstenbelasting ook in 2020 blijft bestaan en naar verwachting pas in 2021 zal verdwijnen. De scholingsaftrek geldt echter uitsluitend als deze niet al is vergoed door de werkgever.

Naast de scholingsaftrek in de inkomstenbelasting kennen we de studiekostenregeling in de loonbelasting. Deze regeling geeft u als werkgever de mogelijkheid om de studiekosten van uw werknemers onbelast te vergoeden. Voor deze kosten bestaat namelijk een gerichte fiscale vrijstelling binnen de werkkostenregeling. Dit betekent dat de studievergoedingen niet ten koste gaan van uw vrije ruimte. De vrije ruimte is de fiscale ruimte die u als werkgever heeft voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. De gedachte achter deze vrijstelling is dat de kwaliteit van de dienstverlening en/of het productieproces op peil wordt gehouden door goede (bij)scholing van personeel en dat u als werkgever aantrekkelijk blijft voor bestaande en nieuwe werknemers.

Voor de fiscale vrijstelling van studiekosten gelden echter voorwaarden. Ten eerste mogen de kosten niet al door een ander worden vergoed. Ten tweede dient de opleiding gericht te zijn op het vervullen van een beroep in de toekomst. Op de derde plaats heeft u de vergoeding toegezegd of verstrekt voor het einde van het kalenderjaar waarin uw medewerker de studiekosten maakt.

De tweede voorwaarde roept bij sommige werkgevers onduidelijkheid op: kan een cursus of opleiding wel gekwalificeerd worden als een investering in het toekomstige beroep van de werknemer? Aangezien dit niet altijd duidelijk is, heeft de Belastingdienst een korte vragenlijst samengesteld waarmee u als werkgever direct bij aanwending van een budget het recht op fiscale vrijstelling kunt toetsen en zodoende het risico op een onvoorziene naheffing kunt minimaliseren. De vragenlijst vindt u hier

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden