Home / Nieuws / AWVN en Belastingdienst bieden duidelijkheid over fiscus en opleidingen
maandag 03 juni 2019

AWVN en Belastingdienst bieden duidelijkheid over fiscus en opleidingen

De Belastingdienst heeft met inbreng van werkgevers, AWVN, het ministerie van SZW en CNV een document ontwikkeld om meer duidelijkheid te geven over de juiste toepassing van fiscale regels bij individuele scholingsbudgetten of O&O-budgetten. AWVN had eerder aangedrongen op meer helderheid.

Inspectie
De verschillende manieren waarop belastinginspecteurs de regels interpreteren, geven werkgevers onzekerheid over de kosten die met deze budgetten gemoeid zijn. Dit leidt tot vertraging in de implementatie van de budgetten. Bovendien zorgt de stringente toepassing van de wetgeving en de manier waarop belastinginspecteurs naar DI-budgetten kijken ervoor dat de catalogi waaruit werknemers kunnen kiezen, worden versmald. Inspecteurs kijken namelijk strenger als werknemers zelf een keuze mogen maken uit een catalogus, zonder tussenkomst van de werkgever.
Zo wordt het risico op geen vrijstelling van de loonbelasting zo klein mogelijk gemaakt. Echter, juist de breedte in het aanbod vormt een belangrijke factor om duurzame inzetbaarheid daadwerkelijk te stimuleren.

Document van Belastingdienst
Het onlangs verschenen document van de Belastingdienst (zie de download hieronder, achter inlog) biedt meer helderheid over wel of geen vrijstelling van de loonbelasting. AWVN is echter van mening dat de wetgeving een breder aanbod van opleidingen fiscaal zou moeten ondersteunen en blijft bij de overheid aandringen op verruiming in de Wet op de Loonbelasting.

Scan biedt fiscale duidelijkheid
Om medewerkers te stimuleren om de regie over de eigen loopbaan en hun duurzame inzetbaarheid te nemen, heeft AWVN Tiptrack ontwikkeld. In deze tool is een webshop opgenomen waarin een medewerker zijn individueel scholingsbudget kan besteden. Daarom heeft Tiptrack in het bestelproces een scan opgenomen, waarmee met grote zekerheid bepaald kan worden of een besteding in de webshop van Tiptrack vrijgesteld is van loonbelasting of niet. De werkgever kan de beschikking krijgen over deze informatie om bij controle door de Belastinginspecteur deze informatie te kunnen laten zien. Ook kan, afhankelijk van de wensen van de werkgever, de besteding van budget aan een niet van loonbelasting vrijgestelde opleiding worden geblokkeerd.
Op vrijdag 28 juni organiseert AWVN met de SER, Stichting van de Arbeid en SZW een informatiebijeenkomst over Individuele ontwikkelingsbudgetten en fiscale kaders.

Vijf pijlers
Tiptrack is een interactieve online tool voor werkenden én werkgevers die gebouwd is op de vijf pijlers van duurzame inzetbaarheid: werk, ontwikkeling, gezondheid, geldzaken en werk-privé balans. Het biedt werkgevers de mogelijkheid om het (individuele) duurzame inzetbaarheidsbudget van uw medewerkers onder te brengen in de webshop. Uw medewerker kan zijn of haar budget besteden in de webshop. De voordelen van deze module:
• vermindering van de administratieve ballast voor de werkgever
• de medewerker wordt gestimuleerd en geadviseerd via de tips om bestedingsdoelen te kiezen die zijn duurzame inzetbaarheid bevorderen
• Informatie en grote zekerheid over wel of geen vrijstelling van loonbelasting
• korting op bestedingsdoelen door volume-inkoopafspraken door Tiptrack.

Meer weten over Tiptrack?
Kijk op de website, https://tiptrack.nl/, of maak een afspraak met een van onze adviseurs via info@tiptrack.nl of bel 070 850 86 05. Meer weten over de fiscale kant? Lees de blog hierover https://www.awvn.nl/blog/blog/di-budgetten-vrijgesteld-belasting/ of neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, werkgeverlijn@awvn.nl, 070 850 86 05.

Download hier het document van de Belastingdienst

Kamerbrief Voortgang individuele leerbudgetten en enkele onderwerpen rond flexibilisering aanbod, 3 juni 2019