27 juni 2023

Wat verandert er voor werkgevers vanaf 1 juli?

De nieuwe pensioenwet, stijging van het minimumloon en een verruiming van de thuiswerkmogelijkheden voor grensarbeiders. Voor werkend Nederland gaat er vanaf 1 juli veel veranderen. In dit bericht vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en leest u welke acties u als werkgever kunt ondernemen.

 

Wet toekomst pensioenen

Op 30 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Deze is vanaf 1 juli 2023 van kracht. Daarmee is de komst van een geheel nieuw pensioenstelsel een feit. Alle pensioenregelingen in Nederland worden premieregelingen waarbij niet langer de uitkering, maar de beschikbaar te stellen premie voorop staat.

De komende jaren moet u als werkgever veel regelen. Denk bijvoorbeeld aan hoe u de communicatie naar uw medewerkers gaat opzetten. Of aan de instemmingstrajecten met uw ondernemingsraad. Maar ook aan de pensioenafspraken die gemaakt moeten worden met uw vakorganisaties in het kader van uw eigen ondernemings-cao.

Aan de slag met de nieuwe wet 

Bij veel van onze leden zijn of worden momenteel pensioenprojecten opgestart. De wet, de ingangsdatum en transitieperiode, en de uitvoeringsregelingen staan nu vast. Daarom adviseren wij alle werkgevers om hier nu snel mee aan de slag te gaan. De AWVN-adviseurs kunnen u hierbij alle ondersteuning bieden. Samen zorgen we voor een succesvolle overgang.

Haal nu onze expertise in huis

Minimumloon gaat omhoog

Het wettelijk minimumloon voor medewerkers van 21 jaar en ouder stijgt vanaf 1 juli met ongeveer 3 procent. Daarmee komt het wettelijk minimumloon te liggen op 1995 euro per maand. De verhoging is ook van kracht voor mensen met een AOW- of WW-uitkering.

Als werkgever is het belangrijk dat u aan de regelgeving voldoet. Wilt u aan de slag met het salarisgebouw binnen uw organisatie? Bij AWVN weten we als geen ander hoe een salarissysteem te (her)ontwerpen, passend bij de wensen van de organisatie. Kijk voor meer informatie over onze dienstverlening of maak een afspraak met onze salarisadviseur via de pagina salarisgebouw.

Verdere uitvoering grensarbeidersregeling na corona

Onder welke sociale-zekerheidswetgeving vallen grensarbeiders? Door corona werd er de afgelopen jaren veel thuisgewerkt, waardoor de sociale zekerheid voor veel grenswerkers dreigde te verspringen naar het woonland, bijvoorbeeld België of Duitsland. Door Europese maatregelen is destijds besloten om dit tot 1 juli 2023 te voorkomen. De coronaperiode is er tot die datum als het ware tussenuit geknipt.

Hoe zit het dan vanaf volgende week? Vanaf 1 juli mogen grenswerkers maximaal de helft van de tijd thuiswerken, zonder verdere gevolgen voor de sociale-zekerheidswetgeving. De andere helft van de tijd moet wel fysiek worden gewerkt in het land waar het bedrijf staat.

Vanaf 1 juli kunnen de werkgever en werknemer gezamenlijk een verzoek indienen bij de Sociale Verzekeringsbank om de Nederlandse sociale-verzekeringswetgeving voort te zetten bij grensarbeid, wanneer sprake is van werk op afstand. Bent u benieuwd of u medewerker aan de juiste voorwaarden voldoet? Bekijk het nu in ons online-overzicht.

Re-integratie zieke werknemer

Wat te doen als een medewerker ziek is? Bij langdurige ziekte stelt u als werkgever een re-integratietraject op, waardoor de werknemer op ten duur weer aan de slag kan. Om er samen voor te zorgen dat dit traject goed verloopt, zijn werkgever en werknemer vanaf 1 juli verplicht om beiden hun visie te geven op het re-integratieproces.

Wat kunt u als werkgever doen?

Hoe gaat u eigenlijk om met een zieke werknemer? De regelgeving rondom ziek personeel kan best ingewikkeld zijn. Bij AWVN ontzorgen we graag. Tijdens masterclass ‘De zieke werknemer’ geven we u graag praktische tips en trucs waarmee u direct aan de slag kunt.

Meld u aan voor onze masterclass

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden