30 mei 2023

Wet toekomst pensioenen gaat in op 1 juli 2023

Op 30 mei heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Deze is vanaf 1 juli 2023 van kracht. Daarmee is de komst van een geheel nieuw pensioenstelsel een feit!  Alle pensioenregelingen in Nederland worden premieregelingen waarbij niet langer de uitkering, maar de beschikbaar te stellen premie voorop staat.

 

AWVN is blij met de nieuwe wet en de duidelijkheid die er nu is. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Er is door sociale partners jarenlang intensief gewerkt aan een zorgvuldige wet. Het nieuwe stelsel past beter de veranderende arbeidsmarkt en leidt tot eerlijke premieverdeling over oud en jong. Dit is belangrijk voor het draagvlak en daarmee de houdbaarheid van ons systeem van verplichtgestelde pensioenopbouw.

Overgangsperiode

Er is de komende jaren véél werk aan de winkel. Sociale partners en hun pensioenuitvoerders zijn al druk aan de slag met de voorbereiding van besluitvorming over hun nieuwe pensioenregelingen. Maar het echte werk moet nog komen. Het komende jaar staat in het teken van het maken van arbeidsvoorwaardelijke afspraken door sociale partners. En in nauw overleg met de pensioenfondsen zullen zij keuzes moeten maken over het reeds opgebouwde pensioen. Hier ligt het zwaartepunt van de hele operatie. We hebben het over een gezamenlijk vermogen van ongeveer 1.300 miljard (!) aan pensioengeld dat op een evenwichtige wijze over alle werknemers, gewezen werknemers en pensioengerechtigden moet worden verdeeld. Na deze verdeling heeft iedereen een persoonlijk pensioenvermogen waaruit op de pensioendatum het pensioen wordt gefinancierd. Pensioenuitvoerders kregen hiervoor aanvankelijk de tijd tot 1 januari 2028.

Extra keuzebegeleiding

Het pensioen wordt persoonlijker en meer afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten.  Pensioen is niet langer afhankelijk van een risicovrije marktrente en pensioenfondsen hoeven na invaren niet langer onnodig hoge reserves aan te houden. Dit betekent ook dat het pensioen gemakkelijker verhoogd kan worden. Meer dan voorheen zullen werknemers ook eigen keuzes kunnen maken. Werknemers zullen behoefte hebben aan extra keuzebegeleiding die ook vanuit pensioenuitvoerders zal moeten worden gegeven.

voorkant brochure wet toekomst pensioenen Download onze brochure en samen zorgen we voor een succesvolle overgang.

Aan de slag met de Wtp!

Als werkgever moet u de komende periode ook zelf aan de slag. Denk aan communicatie met uw werknemers, instemmingstrajecten met uw ondernemingsraad of afspraken over pensioen met uw vakorganisaties in het kader van uw eigen ondernemingscao. Neemt u deel aan een bedrijfstakcao dan zullen de afspraken veelal door sociale partners op bedrijfstakniveau worden gemaakt, maar ook dan zult u en uw werknemers met een nieuwe pensioenregeling te maken krijgen.

Bij veel van onze leden zijn of worden momenteel pensioenprojecten opgestart. De wet, de ingangsdatum en transitieperiode, en de uitvoeringsregelingen staan nu vast.  Daarom adviseren wij alle werkgevers om hier nu snel mee aan de slag te gaan.  De AWVN-adviseurs kunnen u hierbij alle ondersteuning bieden. Lees wat wij voor u kunnen betekenen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden