Wat houdt de Regeling onwerkbaar weer in? 

Logo AWVN-werkgeverslijnDeze winterse dagen trekken vorst en sneeuw door ons land. Bouwvakkers, tuinmannen, postbodes en diverse andere mensen die buiten werken, hebben te maken met werken in de kou. Soms is het als gevolg van het weer niet eens mogelijk om te werken. Als er een direct verband is tussen het niet kunnen werken en het extreme weer, kan de werkgever in bepaalde gevallen een WW-uitkering voor zijn werknemers aanvragen. Maar wanneer is nu sprake van onwerkbaar weer?

Op grond van de Regeling onwerkbaar weer moet onwerkbaar weer in de cao gedefinieerd worden. Dit betekent dat voor het bedrijf of de branche duidelijk gemaakt dient te zijn in welke buitengewone natuurlijke omstandigheden en onder welke voorwaarden werken niet meer mogelijk is. Als er door het onwerkbare weer niet gewerkt kan worden, is de vraag of de werknemer recht heeft op loon of dat hij recht heeft op WW. Dit is onder andere geregeld in de Regeling onwerkbaar weer.

De eerste dagen waarop werknemers niet kunnen werken, zijn zogeheten wachtdagen. Het aantal wachtdagen dat geldt, is afhankelijk van het soort weersomstandigheden. Bij vorst, ijzel, sneeuwval gelden twee wachtdagen per winterseizoen (van 1 november tot en met 31 maart). In het geval van overvloedige regenval, gelden 19 wachtdagen per kalenderjaar. Bij cao kan niet van het aantal van twee wachtdagen worden afgeweken.
Tijdens de wachtdagen kan de werkgever geen WW-uitkering aanvragen en moet de werkgever zelf het loon doorbetalen. Als het onwerkbare weer langer duurt dan het aantal wachtdagen dat geldt, kan de werkgever een WW-uitkering voor de werknemers aanvragen.

Vragen over onwerkbaar weer?
Neem contact met ons op via de AWVN-werkgeverslijn, telefoon 070 850 8605.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden