20 februari 2020

De jaarurennorm: let op de Wab-regels!

Door de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) hernieuwd in de belangstelling als alternatief voor de oproepovereenkomst: de jaarurennorm (of: jaarurensystematiek / jaarurenovereenkomst). Maar let op de wettelijke regels, anders is er bij een jaarurennorm toch sprake van een oproepovereenkomst!

Wat is een jaarurennorm?
Bij een jaarurennorm wordt een vast aantal uren per refertejaar (maximaal één) afgesproken. De uren waarop gewerkt wordt, zijn flexibel inzetbaar over het refertejaar, maar het loon van de werknemer is gelijkmatig gespreid over het refertejaar. De werknemer ontvangt dus een vast salaris per betalingsperiode, op basis van het gemiddelde aantal te werken uren.

Waarom een jaarurennorm?
De werknemer heeft een vast inkomen, en de werkgever heeft de mogelijkheid om de werknemer flexibel in te zetten. Dat werkt niet altijd goed, bijvoorbeeld niet als er te grote periodes zijn waarin er geen of weinig behoefte is aan de inzet van de werknemer.

Wel of geen cao?
Per betalingsperiode moet de werknemer ten minste het wettelijk minimumloon ontvangen voor alle gewerkte uren. Bij meer werken in een loonbetalingsperiode dan het gemiddelde (waarvoor betaald wordt), kan dat ertoe leiden dat er voor de gewerkte uren minder dan het minimumloon betaald wordt. Als dat zo is, dan is een jaarurennorm alleen mogelijk als dat bij cao is overeengekomen.

Wat te doen met meeruren?
Meeruren kunnen aan het eind van het refertejaar worden uitbetaald.
Maar let op: als meeruren gedurende het refertejaar tussentijds worden uitbetaald, dan is het standpunt van de Belastingdienst dat er sprake is van een oproepovereenkomst! Het loon is dan immers niet meer gelijkmatig gespreid over het refertejaar. AWVN is het hier overigens niet mee eens en gaat hierover in overleg met het ministerie.

En wat te doen bij min-uren?
Min-uren kunnen niet worden ingehaald in het volgende refertejaar. Doorschuiven van de min-uren naar het volgende refertejaar maakt dat de overeengekomen arbeidsomvang gespreid wordt over een periode van meer dan een jaar, en dan is er sprake van een oproepovereenkomst. Min-uren zullen dus moeten worden kwijtgescholden of moeten worden verrekend. Dat laatste kan alleen als duidelijk is dat de min-uren zijn ontstaan door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen.

Meer informatie
Meer vragen over de jaarurennorm, of ondersteuning bij het vormgeven daarvan? Neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn: 070 850 86 05 of werkgeverslijn@awvn.nl.

Tekst Marco Veenstra, 20 februari 2020

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden