03 oktober 2022

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikte werknemers die werken, niet meer herkeurd

Het herbeoordelen van mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en die er ondanks hun beperkingen in slagen betaald werk te krijgen, hoeft vanaf 1 oktober 2022 niet meer.

 

Vanaf 1 oktober 2022 worden werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en die 20% van het maatmaninkomen verdienen, niet meer opgeroepen voor een onderzoek op basis van inkomsten. Tot die datum was UWV hiertoe verplicht. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel die betrekking heeft op werknemers met een IVA- en Wajong-uitkering.

De maatregel, gepubliceerd in de Staatscourant van 30 september, is een onderdeel van de plannen die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Kamerbrief van 26 augustus 2022 heeft aangekondigd om het tekort aan verzekeringsartsen bij UWV aan te pakken.

Door deze maatregel zullen werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 1 oktober 2026 inkomen uit arbeid verwerven, niet opgeroepen hoeven te worden voor een onderzoek. Een dergelijk onderzoek kon leiden tot een herkeuring waarbij de uitkering werd herzien.

Aangezien voor een oproep voor een onderzoek de werknemer ten minste twaalf maanden inkomsten uit arbeid moet hebben, zullen deze werknemers dus niet worden opgeroepen voor een onderzoek in de periode van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027. Werknemers die op 1 oktober 2022 al gedurende twaalf maanden een inkomen hebben verdiend van 20% van hun maatmaninkomen maar nog niet zijn opgeroepen voor een onderzoek, hoeven vanaf 1 oktober 2022 ook niet meer te worden opgeroepen.

UWV kan uiteraard nog wel een onderzoek verrichten aan de hand van een andere aanleiding, bijvoorbeeld een signaal van UWV Werkbedrijf of afdeling Handhaving of een verzoek van de werknemer of werkgever.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden