10 juni 2021

Risico-inventarisatie en -evaluatie: stappenplan voor branches

Voor branches is er een stappenplan beschikbaar om de eigen dienstverlening op gebied van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) te starten of te verbeteren.

AWVN heeft tussen maart 2020 en april 2021 samen met 17 branches en andere organisaties deelgenomen aan het project RI&E goed geregeld in het mkb (RI&E: risico-inventarisatie en evaluatie ) van MKB-Nederland, dat is opgezet met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gezond en veilig werken is belangrijk, en de aandacht daarvoor neemt de laatste jaren terecht toe. Bedrijven in Nederland zijn verplicht om eventuele risico’s in kaart te brengen met een RI&E en een plan van aanpak te maken.

Partijen zijn gezamenlijk aan de slag gegaan met het delen van goede praktijkvoorbeelden via werk- en kennissessies langs drie sporen:
• meer bedrijven met een RI&E
• risico’s in kaart en op de agenda,
• reduceren van complexiteit van de RI&E voor de ondernemer.
risico-inventarisatie en -evaluatie
Uit het project is een RI&E-stappenplan voortgekomen voor branches om hun eigen dienstverlening op het gebied van de risico-inventarisatie en -evaluatie te verbeteren.

Het stappenplan is bedoeld voor branches die hun RI&E-dienstverlening aan ondernemers willen starten of verder verbeteren. Iedere stap kent een aantal instaptips én verdiepende tips. De instaptips zijn voor de brancheorganisaties die nog geen branche-RI&E hebben, hun dienstverlening nog moeten starten of weinig bedrijven met een RI&E in de sector hebben. De verdiepingstips bestaan uit ideeën en suggesties voor branches die al verder zijn, al een goede branche-RI&E hebben en willen groeien in het aantal lid-bedrijven met een risico-inventarisatie en -evaluatie.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden