08 november 2023

Handreiking moet taboe op overgang op het werk doorbreken

De Stichting van de Arbeid heeft, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de handreiking ′De overgang en werk′ gepubliceerd.

 

De overgang en werk
Klik op de afbeelding om de handreiking te downloaden.

De handreiking is bedoeld om het taboe rond de overgang te doorbreken en om dit onderwerp op de werkvloer bespreekbaar te maken. ′De overgang en werk′ bevat praktische tips en informatie voor werkgevers en werknemers om de overgang te herkennen, te bespreken en ermee om te gaan. Daar zijn zowel werkgevers als werknemers bij gebaat: werknemers kunnen zo langer inzetbaar blijven en ziekteverzuim of uitval kan worden voorkomen of beperkt.

Naast het verschijnen van de handreiking, zijn verschillende andere stappen gezet en acties ondernomen. De beroepsvereniging van bedrijfsartsen, NVAB, wil een richtlijn ontwikkelen voor bedrijfsartsen over overgangsklachten in relatie tot werk. Om huisartsen te ondersteunen in hun medisch beleid is de NHG-standaard ′Overgang′ aangepast; die gaat onder andere in op de effectiviteit en de risico’s van behandelingen. De herziening van de NHG-standaard is via Thuisarts.nl bekendgemaakt. Daarnaast is op Thuisarts.nl toegankelijke informatie over de overgang beschikbaar.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden