01 december 2022

Onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel ingesteld

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) ingesteld. Deze commissie moet adviseren over een toekomstbestendig stelsel voor arbeidsongeschiktheid. De beoogde deadline voor haar advies is uiterlijk 1 april 2024.

 

Het kabinet heeft ambities met het socialezekerheidsstelsel, zoals het wegnemen van hardheden in de WIA, het introduceren van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en het verlichten van de plichten voor met name kleine werkgevers. Bovendien staat het stelsel onder druk door de mismatch op het gebied van sociaal medisch beoordelen.

Het kabinet heeft daarom al verschillende maatregelen aangekondigd. Voor de langere termijn vraagt minister Van Gennip deze commissie om integraal en fundamenteel te adviseren over een toekomstbestendig stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Een stelsel dat uitvoerbaar, betaalbaar en uitlegbaar is voor werkzoekenden, werkenden, werkgevers, uitvoerende organisaties en de mensen die een beroep moeten of willen doen op dat stelsel. Het stelsel moet in balans zijn op twee doelen: (1) werk waar mogelijk en (2) inkomensbescherming waar nodig.

De commissie wordt gevraagd om met meerdere oplossingsrichtingen te komen voor de fundamentele en structurele knelpunten die in het huidige stelsel bestaan.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden