Arbeidsongeval melden

Logo AWVN-werkgeverslijnWanneer moet de werkgever een arbeidsongeval melden?

In de Arbeidsomstandighedenwet is een arbeidsongeval omschreven als een gebeurtenis op het werk of in werktijd die direct leidt tot schade aan de gezondheid. Het kan gaan om een ongeval in een bedrijf, in een instelling, op een (bouw)locatie of bij het werken aan de weg. Ongevallen die plaatsvinden op de openbare weg kunnen dus ook onder de definities van bedrijfsongeval en arbeidsongeval vallen. Als het letsel ontstaat tijdens het woon-werkverkeer, is géén sprake van een arbeidsongeval.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om te kunnen spreken van een arbeidsongeval, namelijk:
1. er is sprake van een plotselinge gebeurtenis
2. de werknemer heeft letsel opgelopen, dit kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn
3. het ongeval heeft plaatsgevonden tijdens de uitvoering van het werk zoals is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.

Ernstig bedrijfsongeval melden bij Arbeidsinspectie

De werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht ernstige bedrijfsongevallen direct te melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. Doorgaans spreekt men van een ernstig bedrijfsongeval als het slachtoffer wordt opgenomen in het ziekenhuis, bij blijvend letsel of bij het overlijden van het slachtoffer.

Op basis van alle informatie die de werkgever aanlevert, beslist de Arbeidsinspectie of er een ongevallenonderzoek moet worden ingesteld. Hiervoor toetst de inspectie of er sprake is van:
• een (vermoeden van een) meldingsplichtig arbeidsongeval
• het vermoeden dat het ongeval heeft plaatsgevonden doordat er sprake is geweest van een overtreding van wettelijke voorschriften.

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kan een mogelijke schuldige worden aangewezen, dit is vrijwel altijd de werkgever. De werkgever zal dan maatregelen moeten treffen voor gevaarlijke situaties.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden