09 september 2022

Arbeidsmarktkrapte. Meteen aan de slag!

De arbeidsmarkt is ongekend krap. Het aantal werknemersbanen in ons land bereikte onlangs een recordniveau van 8,8 miljoen. Tegelijkertijd hebben werkgevers steeds meer moeite om hun vacatures te vervullen. In het eerste kwartaal van 2022 waren er 338.000 mensen werkloos: een historisch minimum. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek betekent dit dat er voor elke 100 werklozen 133 vacatures zijn.

Dat biedt kansen, zeker voor mensen die aan de kant staan of een minder sterke positie op de arbeidsmarkt hebben. Het onbenut arbeidspotentieel bestaat uit 1,1 miljoen mensen. In dit getal zijn ook deeltijdwerkers meegenomen die meer uren willen werken. Toch is de vijver waaruit werkgevers kunnen vissen, kleiner dan het op het eerste gezicht lijkt. Die groep van ruim 1 miljoen mensen krimpt namelijk gestaag. Het afgelopen kwartaal gebeurde dat voor de zevende achtereenvolgende keer (met 75.000 mensen). Daarnaast is het percentage werkzoekenden dat in deeltijd wil werken, hoger dan ooit: ruim 68 procent.

In deze publicatie vindt u 22 zeer concrete ideeën mét 32 praktijkvoorbeelden in diverse oplossingsrichtingen! Download de brochure hier

Taskforce Arbeidsmarktkrapte
AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland hebben dit voorjaar de Taskforce Arbeidsmarktkrapte ingesteld. Deze heeft als taak oplossingen te zoeken voor de korte termijn, ‘voor en door werkgevers’. Oplossingen die relatief eenvoudig toepasbaar zijn en snel een verschil kunnen maken. Een doe-agenda, onder het motto ‘wat morgen gedaan kan worden en wat overmorgen effect heeft.’ Natuurlijk is ook het kabinet aan zet op de korte – en (middel)lange – termijn. Minister van Gennip heeft om die reden zowel haar aanpak voor de hervorming van de arbeidsmarkt als de krapte op de arbeidsmarkt gepresenteerd. Een structurele oplossing voor de knelpunten en zwakheden in de arbeidsmarkt vraagt om actie op veel gebieden: het arbeidsrecht, socialezekerheidsstelsel, fiscale stelsel en het ondersteunende arbeidsmarktinstrumentarium. Dit is zelfs noodzakelijk, maar werkgevers kunnen daar niet op wachten en nemen daarom zelf het initiatief.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden