Logo AWVN-werkgeverslijn​De AOW-leeftijd gaat sinds 1 januari 2013 omhoog.

Sinds 1 januari 2016 gebeurt dat versneld. In 2016 en 2017 waren de stappen drie maanden, in de periode 2018-2021 vier maanden.

Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Vijf jaar voor het desbetreffende kalenderjaar wordt vastgesteld met welke leeftijd men in dat kalenderjaar AOW-gerechtigd wordt. Voor 2022 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar en drie maanden. Deze leeftijd blijft hetzelfde in 2023, 2024 en 2025.

Let op: in het pensioenakkoord van 5 juni 2019 is afgesproken dat in 2020 en 2021 de AOW-leeftijd op het niveau van 2019 blijft – 66 jaar en 4 maanden, dus. Daarna gaat deze in stappen naar 67 jaar in 2024. De koppeling tussen de AOW-leeftijd en de stijging van de levensverwachting verandert volgens deze afspraken in 2025: één jaar langer leven betekent acht maanden later AOW. In onderstaand schema zijn de consequenties van de afspraken in het pensioenakkoord voor de AOW-leeftijd in de rechterkolom weergegeven.

Overzicht Verhoging sinds 2013

Verhoging in (jaar)
Verhoging AOW-leeftijd in aantal maanden AOW-leeftijd
voor pensioenakkoord 2019
AOW-leeftijd
na pensioenakkoord 2019
2013 1 65 +1 maand n.v.t.
2014 1 65 + 2 maanden n.v.t.
2015 1 65 + 3 maanden n.v.t.
2016 3 65 + 6 maanden n.v.t.
2017 3 65 + 9 maanden n.v.t.
2018 3 66 n.v.t.
2019 4 66 + 4 maanden n.v.t.
2020 4 66 + 8 maanden 66 + 4 maanden
2021 4 67 66 + 4 maanden
2022 3 67 + 3 maanden 67
2023 0 67 + 3 maanden 67
2024 0 67 + 3 maanden 67
2025 0 67 + 3 maanden 67

 

Geschiedenis
De verhoging van de AOW-leeftijd was op 1 januari 2013 een feit: die ging toen van 65 naar 65 jaar plus één maand. Aanvankelijk was het de bedoeling om in de jaren daarna de pensioengerechtigde leeftijd in relatief kleine stapjes verder te verhogen, totdat die in 2019 66 jaar zou zijn en in 2023 67 jaar.
In juni 2015 keurde de Eerste Kamer het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd versneld te verhogen, goed (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd). Dit zou er toe hebben geleid dat de AOW-leeftijd dat vanaf 1 januari 2016 met stappen van vier maanden omhoog gaat: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021.
In het pensioenakkoord van 5 juni 2019 is afgesproken dat de AOW-leeftijd in 2021 en 2022 66 jaar en 4 maanden blijft, (niveau 2019). Daarna gaat deze in stappen naar 67 jaar in 2024.

Nieuwe ingangsdatum AOW
Een andere, al wat oudere maar belangrijke wijziging in de AOW-wetgeving betreft de ingangsdatum van de AOW. De AOW gaat sinds 1 april 2012 niet meer in op de eerste dag van de maand waarin iemand de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, maar pas precies op de dag waarop hij/zij de AOW-leeftijd bereikt.

0 reacties