Hybride werken

Veel mensen werken weer geheel of gedeeltelijk op locatie; veel HR-afdelingen zijn op dit moment bezig die terugkeer zo goed mogelijk te faciliteren. Toch is het belangrijk om ook de baten van het thuiswerken in het vizier te houden en de thuiswerkroutine die in de afgelopen twee jaar is opgebouwd, niet zomaar los te laten. Uit diverse enquêteonderzoeken, waaronder die van AWVN en VNO-NCW, blijkt dat de meeste werkgevers én werknemers postcorona streven naar hybride werken.

Visie op hybride werken

Werken aan een visie op hybride werken is dus verstandig, zeker voor organisaties die hun aantrekkelijkheid als werkgever willen versterken: thuiswerken is naar verwachting één van dé criteria waarop toekomstige medewerkers hun potentiële werkgevers beoordelen. Maar ook voor organisaties die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, is het goed hun beleid juist nu onder de loep te nemen: structureel minder van en naar het werk reizen kan een bijdrage leveren aan verlaging van de CO2-uitstoot.

Het is daarom aan te raden om én verder vooruit te kijken én breder. Hoe ziet de ideale balans tussen thuis- en locatiewerk er uit, volgens u en volgens uw medewerkers? Welk mobiliteitsbeleid past bij deze visie? Hoe richt u het kantoor in zodat werk dat het best op locatie wordt uitgevoerd goed is gefaciliteerd (zoals groepsbijeenkomsten)? Wat is er nodig om de thuiswerkplek voor de langere termijn geschikt te maken? Wat vraagt dit van de digitalisering van het werk? Is uw kijk op dienstreizen en evenementen veranderd en zo ja, wat betekent dat? Welke kosten en/of baten zijn met uw beoogde beleid gemoeid? Wat betekent dit voor uw inzet bij het arbeidsvoorwaardenoverleg en/of de cao?

Hybride werkcultuur
Ook de tijden van de standaardwerkdag (‘9 tot 5’) lijken achter ons te liggen. Veel werk leent zich om vrij verspreid over de dag uit te voeren – dat heeft de coronacrisis duidelijk gemaakt. Voor organisaties die hybride werken postcorona tot standaard willen verheffen is het goed om kritisch naar het brede HR-beleid te kijken. Sluit dit voldoende aan bij meer fluïde werktijden?
Dit gaat verder dan het schrappen of verruimen van arbeidstijden alleen, het gaat bijvoorbeeld ook over afspraken over de werk-privébalans en initiatieven om de organisatiecultuur versterken. In een hybride werkcultuur is het nóg belangrijker om te investeren in activiteiten die de werkrelaties stimuleren, zoals de (online) borrel of personeelsdag. Mensen komen elkaar immers minder vanzelfsprekend tegen. Ook is extra aandacht voor de werk-privébalans aan te raden omdat sommige mensen zonder vaste kaders moeite kunnen hebben met het bewaken van de grens tussen werktijd en privétijd.

 • Aan de slag met hybride werken

  Hoe organiseren we werk, welke lessen trekken we uit de coronacrisis?
  AWVN adviseert werkgevers om met medewerkers betekenis te geven aan wat ‘ons’ de afgelopen twee jaar is overkomen. Bespreek wat we hebben geleerd, wat we willen behouden en/of versterken. Wat werkt het beste voor welke activiteiten, wat past bij het DNA van de organisatie? Integreer dat in een (hernieuwde) visie op het organiseren van werk: wat doen we waar, wanneer, met wie?

  AWVN
  Redactie AWVN
  februari 2022
  Download
  Slot

  Routekaart hybride werken

  In samenwerking met enkele klanten heeft AWVN een routekaart ontwikkeld die u helpt om stap voor stap een gedragen beleid voor hybride werken in uw organisatie op te stellen.

  AWVN
  AWVN
  februari 2022
  Download
  Slot

  Medewerkersonderzoek hybride werken

  Wat zijn toekomstbestendige oplossingen voor het hybride werken in uw organisatie? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, is het van groot belang om met uw medewerkers in gesprek te gaan en hun voorkeuren op het gebied van hybride werken en het organiseren van werk te kennen. AWVN kan u hiermee behulpzaam zijn met een nieuwe tool, Preference How2Work. Meer

  Graag even sparren? AWVN-netwerk ‘De plek van werk’
  Het AWVN-netwerk ‘De plek van werk’ verbindt leden rond het thema de werkplek. Nu thuiswerken gewoon is geworden, zullen werkgevers beleid moeten maken voor zowel het werken thuis als op kantoor. Thema’s die aan de orde komen zijn onder ander: faciliteiten en middelen, arbovoorschriften, verbinding op de werkvloer en op afstand, leidinggeven op afstand, veiligheid en protocollen. Deelnemers inspireren elkaar onder begeleiding van AWVN adviseurs op deze thematiek en krijgen handvaten voor in het inrichten van hun HR-beleid.

 • Hybride werken: thuiswerkvergoeding en mobiliteitsbeleid

  Werknemers zullen ook na het opheffen van de coronamaatregelen structureel een deel van de werktijd thuis blijven werken, is alom de verwachting. Dat heeft gevolgen voor de vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. En hoe verhoudt die zich tot de onbelaste thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag die werkgevers sinds 1 januari 2022 aan werknemers mogen uitkeren? Vragen die op dit moment leven bij werkgevers en waar zij rekening mee willen houden in hun mobiliteitsbeleid.
  AWVN geeft antwoord op veelgestelde vragen over reiskostenvergoeding, thuiswerkvergoeding, mobiliteitsbeleid en waarjewerkt-budget.

  Verwante pagina Tips voor de thuiswerkregeling en hybride werken vanaf 1 januari 2022

  Naar een waarjewerkt-budget
  AWVN pleit voor een budget waarmee elke medewerker tot de ideale thuiswerk- en woon-werkverkeermix kan komen: het waarjewerkt-budget. Het kan gebruikt worden voor een auto, maar wie die niet wil of nodig heeft ook bijvoorbeeld voor een OV- en deelautoabonnement of voor een (lease)e-bike. Het is daarnaast bedoeld om de lopende kosten voor de thuiswerkplek te dekken of – voor wie thuis niet goed kan werken – budget te hebben om een plek bij een werkhub buitenhuis te organiseren. Een deel van het budget is te relateren aan woon-werkafstand, maar iedereen heeft een basisbudget. In feite is een deel van het waarjewerkt-budget daarmee een thuiswerkvergoeding. Voor degenen die niet kunnen thuiswerken omdat hun werk locatiegebonden is, voorziet de regeling in voldoende budget om woon-werkverkeer mogelijk te maken.

  Thuiswerkproof-toets HR beleid
  Kort overzicht van aandachtspunten: thuiswerkplek, gezondheid werktijden, bereikbaarheid, leren & ontwikkelen, reiskosten

 • Wat doen andere bedrijven? Hybride werken in de cao en praktijkvoorbeelden

  Sinds de coronacrisis heeft hybride werken in de cao-onderhandelingen een prominente plaats gekregen en worden daarover volop thuiswerkvergoedingafspraken gemaakt. AWVN houdt de vinger aan de pols en bericht periodiek over de ontwikkelingen.
  Hoe geven organisaties vorm aan hybride werken in hun arbeidsvoorwaarden – wat spreken zij af over de thuiswerkvergoeding, de thuiswerkplek en welke kwalitatieve werkafspraken maken zij?

  Laatste update cao-afspraken hybride werken

  3 februari 2022 Voor 1,8 miljoen werknemers zijn er in de cao afspraken gemaakt over hybride werken/thuiswerken. Meer

  Praktijkvoorbeelden hybride werken

  Wat doen de voorlopers op dit gebied? Enkele voorbeelden op deze site:
  Woningcorporatie Nijestee: ‘Preference helpt bij vormgeven hybride werken’
  Sodexo: Thuiswerken arbeidsvoorwaarde van de toekomst
  PGGM voert waarjewerkt-budget in
  WERK-regeling bij Royal FloraHolland
  VodafoneZiggo maakt thuiswerken structureel
  ANWB voert als eerste ‘waarjewerkt-budget’ in

 • Thuiswerkplek en wet- en regelgeving

  Werkgevers moeten zich volgens de Nederlandse wet houden aan een aantal regels met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Deze wetgeving is ook van toepassing op thuiswerken. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht als het om de invoering of uitbreiding ervan gaat.

  Bekijk de pagina op deze site over thuiswerken en arboverplichtingen en praktische tips voor gezond thuiswerken.
  Bekijk ook Thuiswerken: wat zegt de wet en wie is verantwoordelijk? op het Arboportaal van het ministerie van SZW.

0 reacties