Zwangerschap en werk

De handreiking Zwangerschap en werk van de Stichting van de Arbeid (laatste editie: maart 2022) beslaat de periode voorafgaand aan en tijdens de zwangerschap tot zes maanden na de bevalling.

De handreiking bevat niet alleen de wettelijke rechten omtrent zwangerschap, maar gaat ook in op het faciliteren van het gesprek tussen werkgever en werknemer met als doel over en weer meer begrip creëren door middel van het bieden van praktische informatie.

Zwangerschap en arbeidsvoorwaarden
In principe blijft de werknemer tijdens de zwangerschap zoveel mogelijk het eigen werk doen. Als dit niet mogelijk is, kan de werkgever de werkzaamheden of werktijden aanpassen.

• Er mag vier weken voor en zes weken na de bevalling niet gewerkt worden.
• Ook heeft de werknemer tijdens de zwangerschap recht op extra doorbetaalde pauzes en een geschikte afsluitbare ruimte om te rusten.
• Daarnaast heeft de werknemer er recht op geen onregelmatig werk en overwerk te hoeven doen.
• Bovendien mag de werkgever de werknemer niet verplichten tot nachtarbeid, tenzij de werkgever aannemelijk kan maken dat deze vrijstelling redelijkerwijs niet van hem gevraagd kan worden.

Als tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof de arbeidsvoorwaarden zijn verbeterd, dan moeten die ook toegepast worden op de betreffende werknemer. Tevens heeft zij het recht om haar contracturen aan te passen, ook na een zwangerschap. Het is belangrijk dat de werkgever en werknemer hierover met elkaar in gesprek gaan.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden