20 januari 2023

Een dreigende staking, wat nu?

Tijdens de onderhandelingen met vakbonden over een cao of een sociaal plan, kan het gebeuren dat vakbonden dreigen met acties. Ook kunnen vakbonden het actie-instrument gebruiken om het afsluiten van een cao af te dwingen – als tegenhanger van de contractvrijheid van de werkgever om een cao af te sluiten.

Dit webpaper gaat nader in op collectieve acties en met name op stakingen. De inhoud is aan de praktijk ontleend. Beknopt komt aan de orde wat een collectieve actie is en welke vorm deze kan aannemen. Daarna komend de juridische aspecten ter sprake. Tenslotte een hoofdstuk over de nazorg van een staking.

Herziene versie, januari 2023; alleen beschikbaar voor leden.
Er is eveneens – nog niet in een nieuw jasje vormgegeven – Engelstalige versie beschikbaar.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden