Uitzendkrachten en staking (onderkruipersverbod)

Artikel 10 van de Waadi (wettekst) bepaalt dat het niet is toegestaan om uitzendkrachten ter beschikking te stellen wanneer in een bedrijf wordt gestaakt (het zogeheten onderkruipersverbod).

 

Het is de werkgever niet toegestaan om bij een staking uitzendkrachten in te huren om het werk van de stakers alsnog te laten verrichten. Uitzendkrachten die al voor de acties bij de werkgever werkzaam waren, mogen ook tijdens de collectieve acties deze werkzaamheden blijven verrichten. Maar ook voor hen geldt dat zij geen werkzaamheden van stakers mogen overnemen.

Bij een staking zijn derhalve in relatie tot uitzendarbeid de volgende punten van belang:
• uitzendbureaus zullen zich terughoudend moeten opstellen bij het uitzenden bij een staking. Zo zullen zij geen nieuwe uitzendkrachten meer ter beschikking mogen stellen als een staking dreigt, maar al ingehuurde krachten mogen ook tijdens de staking gewoon hun werk blijven doen
• zolang uitzendkrachten geen werk overnemen van stakers is er weinig aan de hand. Let goed op overwerk. Het laten overwerken van uitzendkrachten tijdens een staking kan doen vermoeden dat de uitzendkrachten het werk van stakers verrichten.

Reikwijdte onderkruipersverbod

Naar aanleiding van de stakingen in de schoonmaaksector voorjaar 2010, ontstond er ophef over het onderkruipersverbod. In de Tweede Kamer werden vragen gesteld over de praktijk van de NS om schoonmaakpersoneel van andere bedrijven in te huren tijdens de staking. Volgens sommige Kamerleden zou het hier gaan om een stakingsbreking die in strijd is met artikel 10 Waadi, waarin het een bestaakte werkgever verboden wordt uitzendkrachten in te huren om het werk van de stakende werknemers over te nemen.

De toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Donner) nam daarop onzekerheid omtrent de reikwijdte van het verbod weg door te benadrukken dat artikel 10 Waadi enkel ziet op het inhuren van uitzendkrachten door de werkgever en niet door de opdrachtgever. De stakers hadden geen conflict met NS, de opdrachtgever, maar met hun eigen werkgever, het schoonmaakbedrijf. Een opdrachtgever (in dit geval de NS) staat volgens de minister in zijn recht om dan de opdracht door iemand anders te laten uitvoeren.

Ook als de werkzaamheden worden overgenomen door andere, werkwillige werknemers of door werknemers van een onderneming die deel uitmaakt van hetzelfde concern als de onderneming waar gestaakt wordt is geen sprake van ‘het ter beschikking stellen van arbeidskrachten’ in de zin van artikel 10 van de Waadi.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden