Wanneer is er sprake van collectief ontslag?

Logo AWVN-werkgeverslijnWanneer is er sprake van collectief ontslag?

De Wet melding collectief ontslag (WMCO) is van toepassing als:
• de werkgever het voornemen heeft om dienstverbanden van twintig of meer werknemers binnen een periode van drie maanden te beëindigen;
• het ontslag is om bedrijfseconomische redenen;
• de werknemers werken binnen één werkgebied van de WMCO.

De WMCO geldt voor de volgende werkgebieden:
1. Friesland, Groningen en Drenthe
2. Overijssel en Gelderland
3. Noord-Brabant en Limburg
4. Zuid-Holland en Zeeland
5. Flevoland en Utrecht
6. Noord-Holland

Wanneer er sprake is van collectief ontslag, moet u zich houden aan de regels van de Wet melding collectief ontslag (WMCO). Er moet een melding van ontslag worden gemaakt bij het UWV en de vakbonden. U raadpleegt de vakbonden over de voorgenomen ontslagen. Als de vakbond niet (op tijd) reageert op de uitnodiging, vervalt deze verplichting. Meestal wordt ook de ondernemingsraad (OR) geraadpleegd. Het is verstandig om dit te doen, alleen al om het draagvlak van de maatregelen te vergroten.

De WMCO is dus alleen van toepassing als de twintig (of meer) ontslagen binnen één werkgebied vallen. Dit punt is niet aan de orde als er minder dan twintig medewerkers worden ontslagen. Let wel op dat er in de maanden voor of na de reorganisatie niet ongemerkt ook andere medewerkers zijn vertrokken (of vertrekken) wegens bedrijfseconomische redenen. Soms blijkt het achteraf nodig om nog enkele medewerkers extra te laten afvloeien. Dan kan er opeens toch sprake zijn van collectief ontslag, met alle gevolgen van dien.

Het niet in acht nemen van de WMCO maakt dat de werknemer het ontslag achteraf kan vernietigen. Dit betekent dat de werknemer nog in dienst is en dus de mogelijkheid heeft om een loonvordering in te stellen. Het niet naleven van de WMCO heeft dus vergaande gevolgen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden