maandag 16 maart 2020

Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden

Bij een fusie of overname neemt de nieuwe werkgever niet alleen het personeel over, maar ook het pakket van arbeidsvoorwaarden met de daarbij behorende verplichtingen. Vaak is het zaak om de arbeidsvoorwaardenpakketten samen te voegen. Daarbij zijn feitelijk twee varianten mogelijk:
• harmoniseren van arbeidsvoorwaarden – het aanpassen en ombouwen van twee (of meer) arbeidsvoorwaardenpakketten tot één heel nieuw pakket.
• integreren van arbeidsvoorwaarden – het opnemen (al dan niet met overgangsmaatregelen) van het ene bestaande arbeidsvoorwaardenpakket in het andere bestaande arbeidsvoorwaardenpakket.
De feitelijke keuze voor harmoniseren of integreren van arbeidsvoorwaardenpakketten kan pas plaatsvinden in het fusie‐ of overnameproces.

Het webpaper Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden gaat in op vragen als waarom harmoniseren, wel of niet doen, wat zijn de mogelijke valkuilen bij het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden, en hoe ziet het harmonisatieproces eruit? Tot slot vijf tips.

Illustratie bij deze pagina Mieke de Haan (eerder verschenen in Werkgeven (2005/2))

0 reacties