Eenzijdig wijzigingsbeding

Het verdient aanbeveling in de arbeidsvoorwaardenregeling en in de individuele arbeidsovereenkomst de bepaling op te nemen dat de werkgever de regeling eenzijdig kan wijzigen. Zo’n bepaling heet een eenzijdig wijzigingsbeding.

Een werkgever kan niet in alle gevallen een beroep doen op een eenzijdig wijzigingsbeding. Eenzijdige wijziging is alleen mogelijk als de werkgever kan aantonen dat hij een dusdanig zwaarwichtig belang heeft bij de wijziging dat de belangen van de werknemers die door de wijziging worden geschaad daarvoor in redelijkheid moeten wijken. Instemming van de ondernemingsraad met een voorgestelde wijziging is een belangrijke aanwijzing dat er van een zwaarwichtig belang sprake is.
Een eenzijdig wijzigingsbeding is enkel geldig als dit schriftelijk is overeengekomen.

Update Maaike Hilhorst, 9/2022

aanmelden