11 november 2019

Ledenonderzoek trends en ontwikkelingen HR 2019

AWVN houdt jaarlijks een ledenonderzoek naar de actuele trends en thema’s die spelen op werkgeversterrein. AWVN gebruikt deze informatie om te bepalen welke thema’s in 2020 aandacht krijgen via onder andere bijeenkomsten, ontwikkeling van advisering, visieontwikkeling en lobby. Deel één van de enquête 2019 zet de belangrijkste HR-vraagstukken voor 2020 op een rij.

Duurzame inzetbaarheid is ook in 2020 het hoofdthema voor HR. De speerpunten van duurzame inzetbaarheid zijn ­vitaliteit van de medewerkers, ­ wendbare inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen en ­ het voeren van eigen regie over werk en loopbaan door medewerkers.
Leiderschapsontwikkeling stond in vorige enquête niet op het lijstje van de belangrijkste HR-vraagstukken voor 2019, maar staat op de derde plaats van belangrijkste HR-items voor 2020.
De krapte op de arbeidsmarkt geldt op dit moment als het tweede belangrijke onderwerp waar HR mee bezig is. Het lijkt hierbij vooral te gaan om hoe nieuwe medewerkers te binden dan om hoe ze binnen te krijgen. Zo stond werving en selectie in de HR-enquête van 2018 nog op de tweede plaats van belangrijkste HR-items voor 2019, maar op het belangrijkste-vraagstukkenlijstje voor 2020 is het dit onderwerp naar de zesde positie afgezakt.

Het rapport start met de samenvatting van de belangrijkste resultaten. Na de samenvatting zijn de bevindingen per vraag nader uitgewerkt. Deze worden meegenomen in ‘AWVN beleids- en activiteitenplan 2020’, aangevuld met de resultaten van het tweede deel in november – de special ‘Leven lang ontwikkelen’.

Vragen?
Neem contact op met de samensteller, Margreet Xavier (xavier@awvn.nl).

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden