Screening van personeel

Hoe kunt u sollicitanten screenen? Voor welke functies is dat nodig? En waarop screent u dan?

 

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom nieuwe werknemers niet voldoende gescreend worden. Soms is onvoldoende duidelijk welke risico’s aan bepaalde functies kleven en ziet de leiding het belang niet in van screening. In andere gevallen wordt het belang wel onderkend en heeft de organisatie ook procedures opgesteld voor screening. Dan komt het erop aan dat mensen zich eraan houden: dat personeelsmanagers of beveiligers doordrongen zijn van het nut, en de mogelijkheden hebben om de screening uit te voeren. En soms is nog onvoldoende bekend welke hulpmiddelen er beschikbaar zijn voor screening.

Aanleiding voor screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid, om in 2021 (een nieuwe versie van) de brochure ‘Screening van personeel’ uit te geven.
Screening van personeel

Screening op integriteit
In de financiële sector is het verplicht sollicitanten te screenen op arbeidsverleden en integriteit. Wanneer mag een bank weigeren om een integriteitsverklaring voor een oud-medewerker af te geven? Een gerechtelijke uitspraak in 2015 heeft dat duidelijk gemaakt. Lees meer in deze aflevering van de rubriek Arbeid en Recht, verschenen in Werkgeven 2015/5.
Screening op integriteit

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden