Zo bevordert u het psychische welbevinden van medewerkers

Op deze pagina leest u hoe u door het creëren van een positieve werkbeleving het psychische welbevinden van medewerkers verbetert.

Amplio – vergroten, versterken, vermeerderen
Amplitie is de fase die nog vóór preventie begint. Het creëren van een positieve werkbeleving staat hierin centraal. Zo versterk en verbeter je het psychisch welbevinden van medewerkers. Dit geldt voor álle medewerkers, niet voor enkel diegenen die tot een zogenaamde risicogroep behoren. In een gezonde werkomgeving kunnen medewerkers stress beter zelf opvangen en hoeven er minder op preventie gerichte interventies ingezet worden.

Beleid

Als werkgever kunt u een grote invloed hebben op omgevingsfactoren die effect hebben op de psychische gezondheid van medewerkers. Een belangrijke stap in het creëren van een gezonde werkomgeving voor álle medewerkers is het opnemen van psychische gezondheid in structurele beleidsvorming. Zo kan het geïntegreerd worden in de dagelijkse bedrijfsvoering. Het volgen van dit 7-stappenplan van Gezond Leven kan daarbij helpen.

De volgende stappen dragen ook bij aan een positieve werkomgeving:

 • Bied ruimte aan medewerkers om zich verder te ontwikkelen, los van de huidige werkzaamheden.
 • Faciliteer en stimuleer diverse informele contactmomenten. Denk hierbij aan:
  –   mindfulness sessies
  –   virtuele koffiehoek
  –   online vrijdagmiddagborrel
 • Deel successen en mooie verhalen, ook in moeilijkere tijden.
 • Communiceer over het belang van psychisch welbevinden, zodat je een sfeer creëert waarin open over dit onderwerp gepraat kan worden.
 • Vraag medewerkers waar ze behoefte aan hebben en betrek ze bij de besluitvorming.

Leidinggevende

Naast de implementatie van beleid op de werkvloer heeft de leidinggevende een belangrijke rol in het creëren van een veilige werkomgeving, waar expliciet ruimte is voor het bespreken van het psychisch welbevinden van medewerkers.

Tips voor het creëren van een positieve werkomgeving:

 • Geef positieve feedback en stimuleer medewerkers dit ook te doen
 • Spreek waardering en dankbaarheid uit voor de inzet van medewerkers
 • Bespreek persoonlijke doelen van medewerkers en stimuleer hen hierin stappen te zetten
 • Zorg dat er ruimte gevoeld wordt voor informeel contact tussen collega’s

Tips voor het stimuleren van flexibiliteit en wendbaarheid van medewerkers:

 • Houd een helder overzicht bij van de werkzaamheden en herverdeel eventueel de workload in open overleg binnen het team, om zo werkdruk te verdelen. De Werkdruk Wegwijzer zet hiervoor een systematische aanpak uiteen.
 • Stimuleer autonomie en eigen regie bij medewerkers. Deze regelmogelijkheden helpen daar bij.
 • Wees een verbindende factor, vooral als er hybride gewerkt wordt. Zo blijven collega’s betrokken bij het team, de organisatie en doelen.

Team

De sfeer binnen een team speelt een bepalende rol in de ervaring van een gezonde werkomgeving. Door hier samen bewust van te zijn en concrete stappen in te zetten kan de teamgeest worden vergroot, wat op zijn beurt een positieve sfeer stimuleert.

 • Deel successen. Het positieve gevoel na het behalen van een doel blijft dan langer hangen.
 • Deel positieve feedback, zowel onderling als met klanten.

Collega's

De sociale omgeving op het werk is een bepalende factor voor het ervaren van een gezonde werkomgeving. Hier spelen collega’s onderling de belangrijkste rol. Vooral de informele contacten met collega’s zijn van belang, investeer hierin.

 • Wees er als collega’s voor elkaar. Als het goed gaat, maar ook in mindere tijden.
 • Investeer in een informele relatie met collega’s. Maak hiervoor tijd vrij en waak ervoor dat het gesprek niet meteen over werk gaat.
 • Spreek waardering uit voor elkaar.
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden