Start nu met de voorbereidingen!

Wet toekomst pensioenen: uitstellen is geen optie!

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) verandert het Nederlandse pensioenstelsel ingrijpend. Het doel van de wet is om het pensioenstelsel te moderniseren en om het beter aan te laten sluiten op de veranderende arbeidsmarkt. De Wtp heeft consequenties voor alle bedrijven en organisaties. Voor werkgevers geldt dan ook: hoewel er nog voldoende tijd lijkt te zijn, achterover leunen is beslist geen goed idee!

 

Wtp, een nieuw pensioenstelsel
Benieuwd naar de planning, de transitieperiode en de deadlines waar u mee te maken krijgt? Lees er alles over in onze brochure ′Een nieuw pensioenstelsel′.

De Wet toekomst pensioenen brengt een aantal veranderingen met zich mee die grote impact hebben op de opbouw en het uitkeren van pensioen. Zo wordt bijvoorbeeld het pensioen persoonlijker, kunnen pensioenfondsen beter inspelen op veranderingen in de arbeidsmarkt en krijgen deelnemers meer inzicht in hun opgebouwde pensioen. Bedrijven en organisaties moeten goed in kaart brengen wat de gevolgen van de wet zijn voor de pensioenregeling, en zich voorbereiden op de implementatie ervan.

Tijdspad Wtp

Het tijdspad is helder: de eerste belangrijke datum is 1 januari 2025*. Dan moet het zogeheten transitieplan gereed zijn. De nieuwe pensioenregels schrijven voor dat elke werkgever vóór 2025 met de werknemers(vertegenwoordiging) overeenstemming moet hebben bereikt over de wijziging van de pensioenregeling. Inhoudelijk en procesmatig een flinke opgave. Kijk voor een overzicht van de verschillende fases en deadlines in de brochure: Een nieuw pensioenstelsel.

* Heeft u een pensioenregeling bij een verzekeraar of een PPI en had u ook in het verleden geen pensioenregeling bij een pensioenfonds, dan geldt 1 oktober 2026 als datum waarop het transitieplan gereed moet zijn.

Benader tijdig uw specialist
Een extra complicatie vormt de krapte op de arbeidsmarkt. De introductie van de Wtp brengt met zich mee dat u wellicht een beroep zult moeten doen op een externe pensioen- en arbeidsvoorwaardenexperts. Dat kan lastig zijn, want deze specialisten zijn schaars, én de komende tijd zal in toenemende mate een beroep op hen gedaan worden. Meer weten over de dienstverlening van AWVN rondom de Wtp: lees het in de brochure.

De pensioenspecialisten van AWVN kunnen u adviseren over de gevolgen van de Wtp voor uw pensioenregeling. Neem tijdig contact met hen op. Dan weet u zeker dat u zonder zorgen het nieuwe pensioenstelsel tegemoet kunt zien. Lees meer over de dienstverlening van AWVN.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden