24 mei 2022

AWVN-pensioenbenchmark 2022

De AWVN-pensioenbenchmark 2022 geeft inzicht in de hoofdpunten van de pensioenregelingen van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland. Omdat circa 60% van alle werknemers verzekerd is via één van de 97 onderzochte fondsen (55 OPF, 42 BPF), geeft de pensioenbenchmark een goed beeld van de Nederlandse pensioenmarkt per 1 januari 2022. In deze 12e editie van de AWVN-pensioenbenchmark zien we geen grote wijzigingen in de pensioenregelingen. We zien in onze adviespraktijk dat pensioenfondsen zich aan het voorbereiden zijn op het Wet toekomst pensioen.

 

Liever maatwerk?
AWVN voert met betrekking tot de arbeidsvoorwaarde pensioen geregeld een benchmark pensioen op maat uit voor leden. Dat kan in de vorm van benchmarks waarin alle arbeidsvoorwaarden worden vergeleken (zodat een vergelijking van het totale arbeidsvoorwaardenpakket ontstaat), maar ook kan de benchmark alleen betrekking hebben op de pensioenregeling. Meer informatie

De context van editie 2022 is bijzonder: een sterk herstel van de dekkingsgraden van de pensioenfondsen gedurende 2021. Oorzaak hiervan zijn de gestegen rente en goede beleggingsresultaten. Door de versterkte financiële positie hebben veel pensioenfondsen in 2022 voor het eerst sinds lange tijd weer een toeslag kunnen verlenen of gaven zij een hogere toeslag dan het jaar daarvoor. De aangenomen motie van Van Dijk (PvdA) die thans is uitgewerkt via een concept AMVB maakt verdere toeslagverlening vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105% in plaats van 110% mogelijk. Daarbij is de verwachting dat vanaf 1 juli 2022 aanvullende toeslagen met terugwerkende kracht mogelijk zijn.

Daartegenover staat echter een forse stijging van de inflatie: de verleende toeslagen liggen in bijna alle gevallen onder de toeslag ambitie (loon en/of prijs) van het pensioenfonds.

Dat er in meer of mindere mate weer (hogere) toeslagen gegeven kunnen worden, ziet AWVN als een gunstige ontwikkeling omdat het een bijdrage kan leveren aan het herstel van het vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel. Dat vertrouwen is essentieel nu Nederland aan de vooravond staat van de grootste pensioenhervorming in haar geschiedenis.

2022 kan immers het laatste jaar markeren van ons huidig pensioenstelsel, dat voor het grootste gedeelte nog steeds uit middelloonregelingen bestaat. Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Wet toekomst pensioenen in werking. Vanaf die datum worden middelloonregelingen uitgefaseerd. Vanaf 2027 zijn alleen nog maar premieregelingen mogelijk.

De AWVN-pensioenbenchmark 2022 spitst zich toe op de volgende hoofdpunten van pensioenregelingen:
• type pensioenregeling
• pensioenrichtleeftijd
• pensioenopbouw (middelloonregeling)
• franchise
• partnerpensioen op opbouwbasis
• werknemers- en werkgeverbijdrage (BPF’en)
• beleidsdekkingsgraad per december 2021

• verleende toeslagen in 2022 en 2021.

Alleen beschikbaar voor leden.

Download de AWVN-pensioenbenchmark 2022
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden