Nieuwe pensioenregeling SVn: keuzevrijheid

Als een van de eerste organisaties in Nederland is het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten – SVn – afgestapt van verplichte deelname aan een collectieve pensioenregeling. Alle medewerkers krijgen nu een persoonlijk budget dat ze kunnen aanwenden voor pensioen, maar desgewenst ook voor andere doeleinden.

AWVN heeft SVn van het begin tot het einde ondersteund bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling, onder andere door:
• de pensioenmasterclasses voor de medewerkers te houden
• verschillende alternatieven voor pensioenregelingen uit te werken en door te rekenen
• de gesprekken met de ondernemingsraad voor te bereiden en te begeleiden
• te helpen bij de selectie van een geschikte pensioenuitvoerder
• het pensioenhoofdstuk in de arbeidsvoorwaardenregeling te schrijven.

download artikel nieuwe pensioenregeling SVn

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden