MOL: transparantie en vertrouwen voor de beste pensioenregeling

De verzekerde pensioenregeling van Zeevaartbedrijf MOL (Europe) B.V. liep ten einde. Verlenging van deze regeling zou zoveel duurder uitvallen, dat het de concurrentiepositie van MOL zou aantasten. Daarom gingen werkgever en OR samen met externe adviseurs van o.a. AWVN op zoek naar een nieuwe regeling voor pensioen en een nieuwe partij om die regeling uit te voeren.

MOL stelde vooraf een aantal randvoorwaarden. Zo wilde men een pensioenregeling met een duidelijk voorspelbaar budget. Binnen dat kader wilde MOL de best mogelijke regeling voor de medewerkers. Ook moest de regeling gelijk zijn voor alle bestaande en nieuw aan te nemen werknemers. Verder moest de pensioenregeling goed uitlegbaar zijn aan medewerkers en uiteraard wilde MOL de nieuwe pensioenregeling onderbrengen bij een betrouwbare partij die onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank.
Met de OR is afgesproken om in een werkgroep gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen. Uitgangspunt daarbij waren de randvoorwaarden zoals door de werkgever geformuleerd.
Projectleider en Senior Advisor to the Management Jochen Veldmann is heel tevreden over de samenwerking tussen werkgever, ondernemingsraden en de betrokken adviseurs. “Wij hebben in Willem van de Rotte van AWVN een deskundige adviseur met wie we al vele jaren samenwerken. Hij weet de pensioenmaterie helder en eenvoudig uit te leggen en zoekt steeds de samenwerking op.”

Lees hier de complete pensioenkrant, die MOL bij de overgang naar de nieuwe regeling voor de medewerkers maakte – een mooi voorbeeld van duidelijke pensioencommunicatie.

Over MOL

Zeevaartbedrijf MOL (Europe) B.V. exploiteert zeeschepen voor vracht en tankvaart en is een expediteur en cargadoor. Het bedrijf in Portugaal telt 130 medewerkers en heeft een Japanse moeder.
Vanaf 1 april 2018 werkt MOL onder de naam ONE samen met twee andere cargadoorbedrijven. Bij de totstandkoming van deze samenwerking is AWVN-advocaat Saskia Breukels intensief betrokken.

AWVN-inzet

AWVN vervulde in de werkgroep de rol van pensioenadviseur en die van procesbegeleider. Er is nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen en belangen van werkgever en werknemers. AWVN heeft de vergaderingen voorbereid, berekeningen gemaakt en constant gezocht naar oplossingsrichtingen die ook voor werknemers aanvaardbaar waren.
De pensioenexpert van AWVN praatte regelmatig de OR bij over de vorderingen, maakte samen met de OR-adviseur deelnemerspresentaties en een pensioenkrant om werknemers te betrekken in het proces en bij de te maken keuzes.
AWVN heeft ook het juridische traject begeleid van de keuze voor een nieuwe uitvoerder, de begeleiding van de collectieve waardeoverdracht van de opgebouwde pensioen en het opstellen van de overige contractstukken (reglement/overeenkomst).

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden