Benchmark pensioenregeling op maat

De pensioenregeling is vaak een belangrijk onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket, omdat daar nu eenmaal veel geld mee gemoeid is. Veel ondernemingen zijn benieuwd naar de aard en het karakter van arbeidsvoorwaarden in een regio of branche. AWVN voert daarom met betrekking tot de arbeidsvoorwaarde pensioen geregeld een benchmark pensioen op maat uit voor leden.

Dat kan in de vorm van benchmarks waarin alle arbeidsvoorwaarden worden vergeleken (zodat een vergelijking van het totale arbeidsvoorwaardenpakket ontstaat), maar ook kan de benchmark alleen op de pensioenregeling betrekking hebben.

In de maatwerkbenchmarks vergelijken de pensioenexperts van AWVN de regelingen zowel kwalitatief als kwantitatief. Zo wordt duidelijk welk percentage van de loonsom werkgevers besteden aan de pensioenregeling.

Aanmelden