12 februari 2021

Zo kijkt Raymond Puts naar de toekomst van werk

Raymond Puts is sinds 1 januari 2020 de algemeen directeur van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN). In dit stuk leest u hoe hij tegen de toekomst van werk aankijkt en wat er op de arbeidsmarkt moet veranderen om dat te bereiken.

Raymond Puts in het kort
Geboren 1967 in Waalre
Lengte 1.96 m.
Woonplaats Hilversum
Burgerlijke staat getrouwd, 1 zoon
Opleiding bedrijfskunde
Vorige baan bestuursvoorzitter van uitzendorganisatie USG People

Bekijk het profiel van Raymond op LinkedIn

AWVN is als adviseur van werkgevers en brancheverenigingen nauw betrokken bij de totstandkoming van HR- en arbeidsvoorwaardenbeleid in Nederland. Omdat we zo dicht op de werkvloer zitten, krijgen we een goed beeld van het functioneren van de arbeidsmarkt. De lessen die AWVN daaruit trekt, delen we met leden, beleidsmakers, onderzoekers en andere betrokkenen bij de arbeidsmarkt.

Één van de meest welvarende landen in Europa

In de ruim 100 jaar die AWVN bestaat, is er veel gebeurd op de Nederlandse arbeidsmarkt waar we trots op kunnen zijn. Steeds meer mensen hebben een plek op de arbeidsmarkt gevonden; de gestegen deelname van vrouwen is indrukwekkend. Onze welvaart is spectaculair gestegen: werknemers profiteren daarvan mee door hogere lonen – ook in perioden van crises – waardoor de meeste burgers inmiddels tot de middenklasse behoren. Nederlanders zijn hoger opgeleid dan ooit en we houden ons werk beter en langer vol, omdat de arbeidsomstandigheden sterk verbeterd zijn. De sociale regelingen die zijn ingevoerd bieden een stevig vangnet voor als werken niet mogelijk is. Dit alles maakt Nederland tot één van de meest welvarende landen van Europa.

Zonder werkgevers was het niet gelukt

De manier waarop we in Nederland werkgeverschap invullen, speelt een belangrijke rol in dit succes. Werkgeven is niet slechts een transactie; we vinden het belangrijk dat werk voldoende besteedbaar inkomen geeft, dat het bijdraagt aan welzijn van mensen en dat het maatschappelijke waarde heeft. Veruit de meeste werkgevers voeren constructief overleg met werknemers en vakbonden, bijvoorbeeld in het kader van de cao, waardoor ongeveer 80 procent van de werknemers recht heeft op in een cao afgesproken arbeidsvoorwaarden.

Toch is de Nederlandse arbeidsmarkt niet af en staat werkgeverschap niet stil. De voortdurende ontwikkeling van de economie en maatschappij dwingt ons om de spelregels regelmatig te herzien. Juist om waarden als innovatief en kennisgedreven werken, rechtvaardige inkomensverdeling, goede arbeidsverhoudingen en een goede kwaliteit van werk hoog te houden, is dat nodig.

Drie uitdagingen rond toekomst van werk

De systemen op de arbeidsmarkt moeten worden klaargestoomd voor de toekomst om te voorkomen dat een aantal van die waarden te ver onder druk komt te staan. Voor AWVN staan de volgende drie uitdagingen rond de toekomst van werk daarom bovenaan de agenda:

  • De verschillen tussen de contractvormen waarin werk georganiseerd kan worden, zijn te groot geworden. Variatie in contracten past bij een diverse arbeidsmarkt, maar ontneemt in de huidige regelgeving een deel van de werkenden perspectief en autonomie, terwijl het werkgevers wegdrukt die hun werk waardevol willen vormgeven. We moeten daarom de ongerechtvaardigde verschillen op de arbeidsmarkt die oneigenlijke concurrentie in de hand werken wegnemen. De gerechtvaardigde verschillen om de contractvorm te kiezen die past bij werk en persoon moeten we koesteren.
  • Werken aan je inzetbaarheid is in een wereld waarin loopbanen langer duren en veranderingen sneller gaan, onmisbaar. Toch wordt leren en ontwikkelen door veel mensen nog als vrijblijvend ervaren. Sociale regelingen zijn nauwelijks gericht op het risico van kennisveroudering en bereiken lang niet iedereen. We moeten daarom toe naar een sociaal fundament onder de arbeidsmarkt voor alle werkenden. Zo’n fundament beschermt tegen arbeidsongeschiktheid, draagt bij aan pensioenopbouw en maakt bovenal leren en ontwikkelen voor iedereen mogelijk.
  • De afgelopen jaren zijn meer verantwoordelijkheden op het bord van werkgevers terechtgekomen. Ook zijn de lasten op arbeid gestegen. Onbedoelde effecten daarvan zijn dat bedrijven terughoudend zijn in het aannemen van mensen in vaste dienst en dat (meer) werken minder loont. Werkgeverschap moet daarom weer aantrekkelijk worden en de afstand tussen bruto en nettoloon moet worden verkleind.

Inlichtingen
Jannes van der Velde, tel. 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

Beeldmateriaal
Foto’s van Raymond kunt u hier downloaden

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden