04 juli 2022

Achmea neemt Tiptrack over van AWVN

Achmea en Werkgeversvereniging AWVN hebben overeenstemming bereikt over de overname van Tiptrack BV door Achmea. Tiptrack is een digitaal platform dat werkenden kunnen gebruiken om te leren en ontwikkelen. Werkgevers kunnen de diensten op het platform aanbieden aan hun medewerkers. Met de overname versterkt Achmea haar positie op de markt van duurzame inzetbaarheid, een belangrijk thema in Achmea’s visie ‘Duurzaam Samen Leven’. Tiptrack is een aanvulling op de bestaande Achmea-platformen Lekker Bezig (Centraal Beheer) en Gezond Ondernemen (Zilveren Kruis).

Wat is Tiptrack?

AWVN ontwikkelde Tiptrack vanaf 2016 als een interactieve online tool voor werkenden én werkgevers. De tool is gebouwd op de vijf pijlers van duurzame inzetbaarheid: werk, ontwikkeling, gezondheid, geldzaken en werk-privébalans. Tiptrack faciliteert werkenden om zelf de regie te voeren over hun eigen duurzame inzetbaarheid en daarmee hun eigen loopbaan. Momenteel maken ruim 90.000 werknemers gebruik van Tiptrack, dat wordt aangeboden via 50 werkgevers.

Het belang van investeren in alle facetten van duurzame inzetbaarheid is evident en is een belangrijk onderdeel in alle gesprekken tussen werkgevers en werknemers. Dat zien we bijvoorbeeld terug in budgetten die zijn vastgelegd in cao’s. Daarnaast stelt de rijksoverheid subsidies beschikbaar, zoals STAP (Stimulering van de Arbeidsmarkt Positie) en MDIEU (Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden).

Tiptrack is toe aan een volgende fase

Voor AWVN is de overdracht van Tiptrack een logische stap. Algemeen directeur Raymond Puts: “Met Tiptrack hebben we als werkgeversvereniging bijgedragen aan de oplossing van een probleem op de arbeidsmarkt: het feit dat werkenden worstelen met vragen als ‘welke opleiding wil ik volgen?’ en ‘welke loopbaanstap moet ik doen?’. Dit probleem raakt werkenden, werkgevers en de overheid. Nu is Tiptrack toe aan een volgende ontwikkelingsfase. En dat willen we graag overlaten aan een partij die bewezen heeft daar heel goed in te zijn.”

Goede uitgangspositie voor Achmea
Lidwien Suur, lid Raad van Bestuur van Achmea, is verheugd met de overname en de nieuwe klanten: “Achmea heeft een lange traditie in het bijstaan van zakelijke klanten met producten en diensten rondom zorg, gezondheid en vitaliteit (via Zilveren Kruis), arbeidsvoorwaarden, verzuim, arbeidsongeschiktheid en inkomen (via Centraal Beheer). De markt voor duurzame inzetbaarheid is volop in beweging en biedt groeikansen. Deze overname versterkt onze basis en geeft ons de mogelijkheid om klanten – inclusief die van Tiptrack – en prospects verder te ondersteunen bij goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid. Dankzij onze kennis en ervaring op het gebied van werkgevers- en werknemersproposities en onze expertise in data & digital zijn wij uitermate goed gepositioneerd om ook hier het verschil te maken.”

 

Meer informatie

Achmea: Marco Simmers
06 – 53 43 87 18, marco.simmers@achmea.nl

AWVN: Jannes van der Velde
06 – 10 91 33 07,  j.velde@awvn.nl

Over Achmea

Achmea is een brede financiële dienstverlener met sterke merken als Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis. Achmea zorgt ervoor dat het leven van mensen door kan gaan op momenten dat het er echt om gaat. We zijn er al meer dan 210 jaar door en voor onze klanten én voor de samenleving. Samen met onze klanten, strategische partners en relaties lossen wij grote maatschappelijke vraagstukken op rond gezondheid, wonen en werken, mobiliteit en inkomen. Zo creëren wij duurzame waarde voor onze klanten, onze medewerkers, ons bedrijf én de samenleving. Vorige generaties konden op ons rekenen; komende generaties mogen dat ook.

Klanten van Achmea legden in 2021 circa € 20 miljard aan premiegeld in. Achmea is in Nederland marktleider in Schade & Inkomen en Zorg en groot in Pensioen & Leven. Via onder meer Centraal Beheer en Woonfonds verstrekt Achmea hypotheken. Centraal Beheer APF biedt pensioenoplossingen op maat. Vermogensbeheerder Achmea Investment Management heeft € 220 miljard aan beheerd vermogen. Syntrus Achmea beheert namens 70 pensioenfondsen en andere institutionele beleggers € 40 miljard in vastgoed en hypotheken. Achmea is ook internationaal actief in Turkije, Griekenland, Slowakije, Australië en Canada. Het bedrijf heeft circa 17.000 fte’s, waarvan ruim 3.000 actief zijn in het buitenland. www.achmea.nl

Over AWVN

Werkgeversvereniging AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaardenregelingen. Daarnaast werkt AWVN met werkgevers aan vraagstukken rond onder meer arbeidsmarkt, belonen, duurzame inzetbaarheid en arbeidsrechtelijke zaken.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden