30 maart 2020

Modelovereenkomst collegiaal in- en uitlenen werknemers

Bedrijven die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een sterke terugval van werk, willen vaak bedrijven die tijdelijk meer werk hebben, behulpzaam zijn met het zogeheten collegiaal uitlenen van werknemers. Zij vragen zich af wat er precies geregeld moet worden in dit soort gevallen. Daarom heeft AWVN voor haar leden een modelovereenkomst collegiaal inlenen / uitlenen arbeidskrachten opgesteld.

Bij collegiale in- en uitlening is geen sprake van winstoogmerk. Alleen de werkgeverslasten worden doorbelast aan de inlener. Daarbij gaat het om de loonelementen, de reserveringen voor vakantiedagen, vakantiegeld en bijvoorbeeld een 13e maand en de werkgeverslasten sociale verzekeringen. AWVN heeft een model opgesteld voor het berekenen van de werkgeverslasten dat, met inachtneming van de toepasselijke cao of het arbeidsvoorwaardenreglement, op maat kan worden gemaakt. Wilt u hiervan gebruikmaken, neem dan contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.

In de modelovereenkomst is opgenomen wat in ieder geval moet worden overeengekomen teneinde duidelijkheid voor alle partijen te realiseren. In verband hiermee is gekozen voor een drie-partijenovereenkomst, waarbij ook de werknemer zelf is betrokken. Er kan natuurlijk ook voor gekozen worden om afzonderlijke afspraken te maken met de werknemer. In ieder geval dient de werknemer in te stemmen met zijn uitlening.

De modelovereenkomst collegiaal inlenen / uitlenen arbeidskrachten is een basisdocument; u dient de overeenkomst verder op maat te maken voor uw specifieke situatie. AWVN adviseert u hier graag bij. Voor meer informatie en overleg kunt u contact opnemen met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden