donderdag 22 oktober 2020

Einde overgangsregeling 30%-regeling in zicht

Sinds 1 januari 2019 is de maximale toepassingsduur van de 30%-regeling teruggebracht van 8 naar 5 jaar. Voor bestaande 30%-regelingen was destijds een overgangsregeling in het leven geroepen. De werknemer die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2018 een 30%-regelingsbeschikking heeft ontvangen, kan van de 30%-regeling gebruikmaken tot 1 januari 2021 als hij op die datum meer dan 5 jaar gebruik heeft gemaakt van de regeling. Deze overgangsregeling eindigt 1 januari 2021.

Voorbeelden van mogelijke situaties
(bron: website Belastingdienst)

Voorbeeld 1
U maakt voor een werknemer sinds 1 januari 2017 gebruik van de 30%-regeling. Op 1 januari 2021 is er 4 jaar gebruikgemaakt van de regeling.
U mag de 30%-regeling voor deze werknemer dan blijven gebruiken tot de looptijd van 5 jaar is verstreken. Dus tot 1 januari 2022.

Voorbeeld 2
U maakt voor een werknemer sinds 1 januari 2014 gebruik van de 30%-regeling. Op 1 januari 2021 is 7 jaar gebruikgemaakt van de regeling.
U mag de 30%-regeling vanaf die datum niet langer gebruiken voor deze werknemer.

Als de 30%-regeling niet langer van toepassing is dan betekent dat:

(i) niet langer een deel van het salaris kan worden uitgeruild voor een onder de werkkostenregeling gericht vrijgestelde vergoeding voor extraterritoriale kosten (de 30%-vergoeding)

(ii) het schoolgeld voor de internationale school van de kinderen niet langer belastingvrij voor de werkgever kan worden vergoed

(iii) dat de werknemer niet langer kan opteren voor de zogenaamde partieel buitenlandse belastingplicht, waardoor de werknemer in Nederland de vermogensrendementsheffing (box 3) verschuldigd wordt.

Als de werknemer die nu in 2020 de 30%-regeling heeft, aanspraak maakt op een bonus of andere variabele loonbestanddelen uit tegenwoordige arbeid, dan is het raadzaam de betaling in 2020 te doen. Dan kunt u het loon nog met toepassing van de 30%-regeling betalen.

• Op 4 februari 2021 gaat de voorjaarseditie van de workshopcyclus Internationale arbeidsmobiliteit van start. Meer informatie

0 reacties