07 november 2024

Basiscursus medezeggenschapsrecht (november 2024)

Centrale vraag tijdens de eendaagse basiscursus medezeggenschapsrecht: wanneer en hoe dient u de ondernemingsraad te raadplegen of te informeren?

 

Medezeggenschap geeft medewerkers een (indirecte) mogelijkheid om met hun werkgever te spreken over voor hen relevante thema’s. Meestal wordt dit overleg met de medewerkers via de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging gezien als nuttig, zeker als het gaat om het verkrijgen van draagvlak voor het nemen van bepaalde beslissingen. Tegelijkertijd worstelen werkgevers met de vraag hoe zij het overleg beter vorm kunnen geven en hoe zij eventuele knelpunten kunnen oplossen. Daarnaast leven er misverstanden over wanneer er bijvoorbeeld advies en instemming moet worden gevraagd en over de tijd en kosten die het werk van de ondernemingsraad vragen.

Voor u als bestuurder of HR-verantwoordelijke is het van groot belang te weten wanneer en op welke wijze u het medezeggenschapsorgaan binnen uw organisatie informeert en/of raadpleegt en wanneer dit vrijwillig is of verplicht én welke eisen er dan aan u worden gesteld.

Tijdens de basiscursus medezeggenschapsrecht lichten één of meerdere advocaten arbeidsrecht van AWVN niet alleen de wettelijke regels toe, maar besteden zij ook veel aandacht aan de toepassing van de regels in de praktijk én aan de arbeidsverhoudingen binnen de onderneming.
Als u nog geen ondernemingsraad heeft, maar wel van plan bent deze op te richten, besteden wij ook daaraan desgewenst aandacht.

De cursus kent een interactief karakter, wat wil zeggen dat de AWVN-advocaten onder andere gebruikmaken van praktijkcasus én dat u zelf ook vragen kunt stellen en uw eigen casus kunt inbrengen.

Deelnemersprofiel
Bestuurders en HR-verantwoordelijken die regelmatig in contact zijn met de medezeggenschap in hun organisatie of een OR willen gaan oprichten.

Onderwerpen
• Het belang van medezeggenschap
• Arbeidsverhoudingen
• Verdeling bevoegdheden vakbonden en medezeggenschap
• Het advies- en instemmingsrecht van de OR
• Overige rechten en bevoegdheden van de OR, zoals het recht op overleg, initiatief en informatie
• OR-faciliteiten, tijdsbesteding en kosten van de OR (en commissies)
• Geschillenbeslechting
• Verhouding centrale- of groepsondernemingsraden en ‘gewone’ ondernemingsraden
• Overige thema’s

Na afloop van deze cursus weet u wat de belangrijkste bepalingen zijn uit de Wet op de Ondernemingsraden en heeft u handvatten voor het omgaan met medezeggenschap binnen uw organisatie, zowel in juridisch opzicht als praktisch.

AWVN-cursus, AWVN-masterclass, AWVN-bijeenkomst, AWVN-webinar

Basiscursus medezeggenschapsrecht

7 november 2024, 9.30 – 16.30 uur; ontvangst vanaf 9.00 uur.
Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag.
Lunch is inbegrepen.
Staat open voor zowel leden als niet-leden.
Kosten  € 795 (directe en indirecte leden van AWVN, en NVP-leden); € 995 (niet-leden). Prijs per persoon, excl. btw.

Inschrijven (hiervoor moet u eerst inloggen)

Dit formulier kunt u alleen invullen als u ingelogd bent. U kunt inloggen via deze link:
Login

Heeft u nog geen account voor deze website? U kunt via onderstaande link een (tijdelijk) account aanmaken.
Registratie
Na het voltooien van de registratie en nadat u opnieuw ingelogd bent dient u zich alsnog zelf in te schrijven voor dit evenement.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden