Denso: werken aan draagvlak voor organisatiewijziging

De organisatie wijzigen, maar niet zonder draagvlak onder de werknemers. AWVN adviseerde Denso om focusgroepen in te zetten. Daarin konden alle geledingen van het bedrijf zich uiten en raakten ze met elkaar in gesprek.

Vraagstuk
Als een bedrijf kiest voor een nieuwe organisatievorm, kan dat niet zonder de betrokkenheid van de werknemers. Zij zijn het tenslotte die het bedrijf vormgeven. Management en ondernemingsraad vonden elkaar in het standpunt dat de communicatie en betrokkenheid moesten verbeteren.

Oplossing
Samen met AWVN heeft Denso de inzet van focusgroepen voorbereid. Onder leiding van drie AWVN-adviseurs kwamen werknemers van Denso bij elkaar in gemengde focusgroepen: twaalf groepen van zo’n tien deelnemers die met elkaar spraken over de organisatiewijziging en wat dat voor hen betekende. Management en OR kwamen elk in een apart focusgroep bijeen rond dezelfde onderwerpen. ‘Medewerkers vonden het prettig dat ze zich konden uiten in een veilige omgeving’, zegt Frans Bouwer, HR-manager bij Denso. Ook AWVN-adviseur Jaap Withaar merkte dat. ‘Werknemers waren bijzonder tevreden dat ze gehoord werden en dat ze hun opmerkingen – ook de kritische – terugzagen in de eindrapportage, die zowel naar hen als naar het management ging. We zijn transparant te werk gegaan.’

Resultaat
De focusgroepen zijn een eerste stap in de richting van meer draagvlak en vernieuwde arbeidsverhoudingen binnen Denso. Een aantal werknemers was aanvankelijk sceptisch over de voortzetting van dat proces, zegt Frans Bouwer. Inmiddels zijn de positieve resultaten duidelijk zichtbaar. Niet voor niets is er ondertussen een nieuwe focusgroep ingesteld. Hier spreken medewerkers over flexibele arbeidstijden.
Bouwer: ‘Met elkaar spreken over de organisatiewijziging is het begin geweest van een langer traject. Een belangrijk traject, want een bedrijf kan alleen goed functioneren als leidinggevenden en werknemers open naar elkaar luisteren.’

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden